Glucose tolerantie test (GTT)

Een glucose tolerantie test (GTT) is een bloedtest om vast te stellen of iemand zwangerschapsdiabetes heeft. Bij dit onderzoek wordt onderzocht wat er met het bloedsuikergehalte van de cliënt gebeurt, één en twee uur na inname van een suikerhoudend drankje.

Werkwijze rapportage GTT

 1. De medewerker bloedafname neemt een vingerprik af om de glucosewaarde te bepalen. Zo weet onze medewerker direct of de GTT veilig gestart kan worden.
 2. Waardebepaling vingerprik
  - Is de glucosewaarde van de vingerprik < 10 mmol/L? Dan kan de GTT doorgaan.
  - Is de glucosewaarde ≥ 10 mmol/L? Dan wordt de GTT niet uitgevoerd.
 3. De medewerker bloedafname neemt nuchter glucose af door een venapunctie. De glucosewaarde van de venapunctie wordt bepaald in het lab.
 4. Cliënte neemt glucosedrank (75 gram) binnen 5 minuten in.
 5. Na (1 en) 2 uur wordt opnieuw een glucose afgenomen door een venapunctie. De laatste bloedafname is het einde van de GTT.

Opmerkingen:

Als de GTT niet succesvol kan worden afgerond, dan wordt in de rapportage vermeld wat daarvoor de reden was:

 • Nuchtere glucose met vingerprik was ≥10 mmol/L.
 • Patiënte is misselijk geworden of heeft gebraakt tijdens de GTT.

Het is aan de verloskundige om met de cliënte het vervolg te bespreken.

In de rapportage wordt de glucosewaarde van de venapunctie vermeld. De vingerprik wordt niet gerapporteerd, het is alleen een indicatie om te kijken of de GTT gestart kan worden. Bij een glucosewaarde van > 20 mmol/L wordt de uitslag altijd doorgebeld naar de verloskundige.

Wachttijd GTT

Diagnostiek voor U biedt een GTT aan op verschillende locaties. Cliënten kunnen op deze locaties binnen 4 werkdagen terecht voor een GTT. De cliënte kan zelf gemakkelijk online een afspraak maken via het portaal op onze website. Op het portaal kiest de cliënte voor de optie 'GTT (zwangerschapsonderzoek)'. Vervolgens worden alle beschikbare locaties en tijden getoond. Op de volgende locaties voeren wij een GTT uit:

 • Diagnostiek voor U Eindhoven Boschdijk
 • Diagnostiek voor U Stratumsedijk
 • Dolium in Eersel
 • MECK in Velhoven
 • Schaapskuil in Bladel

Spoedplek

Diagnostiek voor U locatie Boschdijk (hoofdlocatie) heeft in de middag een standaard spoedplek voor een GTT. Voor deze spoedplek moet u als verloskundige zelf bellen via de zorgverlenerslijn: 088 – 21 41 200. Staat de afspraak vanaf 14.00 uur gepland? Dan mag de cliënte tot 08.00 uur wél eten en drinken.