Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

De website van Diagnostiek voor U biedt cliënten, bezoekers, professionals en overige geïnteresseerden informatie over de gang van zaken en ontwikkelingen bij Diagnostiek voor U. Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in diagnostiekvooru.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Diagnostiek voor U is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van diagnostiekvooru.nl of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site.

Copyright

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan Diagnostiek voor U. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diagnostiek voor U.

Cookies

De websites van Diagnostiek voor U maken gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om de websites beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de websites te verkrijgen. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de cookie-instellingen van deze website of in uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. De cookies staan standaard privacy vriendelijk voor u ingesteld.

Links

Op de website van Diagnostiek voor U staan links naar andere websites. Deze sites worden niet door Diagnostiek voor U beheerd en Diagnostiek voor U is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

Informatiebeveiliging

Diagnostiek voor U vindt de veiligheid van haar ICT-systemen en de daar aanwezige informatie van groot belang. Zo probeert Diagnostiek voor U met de grootst mogelijke zorg de website en haar ICT-systemen te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen, (spam)bots en andere digitale dreigingen. Indien volgens u sprake is van een ICT-gerelateerd beveiligingsincident, kunt u terecht bij ons 'Computer Emergency Response Team', genaamd DvU-CERT. Meer informatie over het CERT en hoe u deze kunt bereiken leest u in ons CERT-profiel.

Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)

Mocht u een kwetsbaarheid in deze systemen vinden, dan stellen we het erg op prijs als u dit meldt, zodat we passende actie kunnen ondernemen. Hoe wij met u hierin kunnen samenwerken en hoe we daarmee omgaan, leest u in onze Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) (Nederlands / English). U kunt een gevonden zwakke plek melden via responsibledisclosure@z-cert.nl.

E-mail

Door Diagnostiek voor U verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Diagnostiek voor U staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud van regulier verzonden e-mail.