Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

De website van Diagnostiek voor U biedt cliënten, bezoekers, professionals en overige geïnteresseerden informatie over de gang van zaken en ontwikkelingen bij Diagnostiek voor U. Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in diagnostiekvooru.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Diagnostiek voor U is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van diagnostiekvooru.nl of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site.

Copyright

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan Diagnostiek voor U. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diagnostiek voor U.

Cookies

Bij het gebruik van deze website worden kleine tekstbestandjes, zogenaamde cookies, op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden door Diagnostiek voor U gebruikt om de website beter te laten functioneren en daarnaast om informatie over het bezoek en het gebruik van de website te verkrijgen. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. De informatie die wordt gebruikt om te analyseren is privacy vriendelijk ingesteld. Diagnostiek voor U kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

Links

Op de website van Diagnostiek voor U staan links naar andere websites. Deze sites worden niet door Diagnostiek voor U beheerd en Diagnostiek voor U is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

Informatiebeveiliging

Diagnostiek voor U vindt de veiligheid van haar ICT-systemen en de daar aanwezige informatie van groot belang. Zo probeert Diagnostiek voor U met de grootst mogelijke zorg de website en haar ICT-systemen te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen, (spam)bots en andere digitale dreigingen. Indien volgens u sprake is van een ICT-gerelateerd beveiligingsincident, kunt u terecht bij ons 'Computer Emergency Response Team', genaamd DVU-CERT. Deze kunt u bereiken via de Servicedesk ICMT op 088 - 21 41 141.

E-mail

Door Diagnostiek voor U verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Diagnostiek voor U staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud van regulier verzonden e-mail.