Farmacogenetica

Farmacogenetica onderzoekt de relatie tussen variaties in het DNA en de effecten van geneesmiddelen. Het doel van farmacogenetisch onderzoek is om op basis van DNA-variaties te verklaren waarom een geneesmiddel in de gebruikelijke dosering onvoldoende werkt of juist onverwachte bijwerkingen geeft. Deze kennis kan gevolgen hebben voor de keuze of voor de dosering van een geneesmiddel bij een individuele patiënt.

Farmacogenetisch onderzoek kan overwogen worden, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een verklaring voor onverwacht veel bijwerkingen of een lage effectiviteit van een geneesmiddel. Voorwaarde is wel dat het effect van het geneesmiddel beïnvloed kan worden door een DNA-variatie in een gen dat bijvoorbeeld codeert voor een enzym dat betrokken is bij de omzetting van dat geneesmiddel.

Farmacogenetica probleemgestuurd aanvraagformulier

Diagnostiek voor U en het Catharinaziekenhuis hebben gezamenlijk een folder en een digitaal aanvraagformulier farmacogenetica ontwikkeld om huisartsen te ondersteunen bij het aanvragen van farmacogenetisch onderzoek. De folder vindt u onderaan de pagina, via de button. Het digitale aanvraagformulier ‘Labdiagnostiek Farmacogenetica’ is in ZorgDomein te vinden onder het zorgaanbod voor laboratorium van Diagnostiek voor U en bevat onderstaande functionaliteiten:

  • Medicatie gestuurd aanvragen; variaties in relevante CYP genen worden bepaald
  • Aanvragen van losse CYP bepalingen
  • Automatische import van door de patiënt gebruikte medicatie, op basis waarvan in combinatie met de vraagstelling een compleet advies gegeven kan worden

Farmacogenetische informatie delen

Na het ontvangen van een farmacogenetisch rapport en een patiëntenpaspoort, is het belangrijk om de farmacogenetische informatie als contra-indicatie in het HIS in te voeren en deze informatie te delen met andere zorgverleners. Hoe je dat eenvoudig kunt doen wordt aangegeven in onderstaande folder.

NHG-standpunt Farmacogenetisch onderzoek in de huisartsenpraktijk (mei 2021) Nederlandse Huisarts Genootschap.