Rapportage

Diagnostiek voor U rapporteert via Edifact. Aanvragers die gebruik maken van onze online inzage via Cyberlab kunnen realtime resultaten van laboratoriumonderzoeken inzien.

Het rapport van de meeste laboratoriumbepalingen is binnen één dag gereed. In een aantal bijzondere gevallen (bijv. onderzoeken met een lagere inzetfrequentie) is deze periode langer.

  • Via Edifact worden deel - en/of eindresultaten gerapporteerd. Ongeveer 95% van alle aanvragen is dezelfde dag klaar. Deze worden gerapporteerd tien minuten na afronding, met een gemiddelde doorlooptijd van twee uur. Bij zo’n 5% van de aanvragen zit een bepaling die niet dezelfde dag klaar kan zijn (vitamine B1/B6 of een leukocytendifferentiatie). In dit geval ontvangt de zorgverlener om 7.00 uur de volgende ochtend de uitslagen die tot dan toe klaar zijn. Tien minuten nadat de laatste bepaling van de aanvraag klaar is ontvangt de zorgverlener deze resterende uitslag.
  • In Cyberlab worden alle nieuwe resultaten realtime gerapporteerd. Zodra een (deel)resultaat bekend is, is deze direct voor u beschikbaar
  • Bij schriftelijke rapportages worden functieonderzoeken en laboratoriumonderzoeken apart gerapporteerd. Een voorlopig laboratoriumrapport wordt verstrekt als alle uitslagen na twee dagen nog niet compleet zijn. Een voorlopig functieonderzoekrapport wordt verstrekt als alle uitslagen na zeven dagen nog niet compleet zijn. Eindrapporten voor respectievelijk laboratoriumonderzoeken en functieonderzoeken worden verstrekt als alle uitslagen compleet zijn.

Facturatie

De facturatie van de onderzoeken vindt geheel geautomatiseerd plaats aan de hand van de op het aanvraagformulier ingevulde gegevens of volgens de afspraak die met de zorggroepen is gemaakt.

Bewaren gegevens

Gegevens van de cliënten die bij Diagnostiek voor U onderzoeken hebben laten uitvoeren, blijven ten minste 10 jaar bewaard (m.n. functieonderzoeken) of zolang de gegevens klinische relevantie hebben.

Opvragen beelden

Wilt u beschikken over de beelden van bij ons aangevraagd beeldvormend onderzoek van één van uw cliënten? Neem dan contact op via de aanvragerslijn 088 - 21 41 200.