Pathologie

Naast klinische chemie en medische microbiologie verzorgt Diagnostiek voor U ook pathologisch onderzoek. Huisartsen kunnen via Zorgdomein cytologisch onderzoek, waaronder specifiek cervixcytologie medische indicatie (baarmoederhalsuitstrijk), cytologie in urine en histologisch onderzoek aanvragen.

Afname-instructie

Diagnostiek voor U streeft ernaar om de afname van lichaamsmateriaal zo gemakkelijk mogelijk te maken voor huisartsen en hun patiënten. Daarom bieden wij onderstaande materialen:

  • Discrete verpakkingen voor patiënten, inclusief afname-instructie, met lettercode
  • Lettercodes achter microbiologische testen op het aanvraagformulier die corresponderen met de lettercode van het benodigde afnamemateriaal
  • Een handige A4 afnamekaart met overzicht van materialen en instructie voor de huisartsenpraktijk
  • Bewaarconditie Cervixcytologie: Bewaren op kamertemperatuur. Zo spoedig mogelijk inleveren, uiterlijk binnen 5 dagen.

Doorlooptijden pathologie Diagnostiek voor U

Onderzoek Werkdagen
Histologie (weefsel) 5
Cytologie in urine (cellen) 3
Cervixcytologie medisch indicatie (zonder HPV) baarmoederhalsuitstrijk 6
Cervixcytologie medisch indicatie (met HPV) baarmoederhalsuitstrijk 8

Wanneer wordt er bij afwijkingen contact opgenomen met de aanvrager?

Diagnostiek voor U hanteert als uitgangspunt de Leidraad NVVP Kritieke Bevindingen. Bij kritieke bevindingen urgentieniveau 1 en 2 neemt de dienstdoende patholoog na vaststellen van de kritieke bevinding, binnen de daarvoor gestelde termijn, contact op met de aanvrager. In de meeste gevallen zal de dienstdoende patholoog ook contact opnemen bij onverwachte bevinding (bijvoorbeeld wanneer een klinisch goedaardige moedervlek toch (onverwacht) melanoom blijkt te zijn). Dit zal vaak telefonisch zijn om de eventuele casus toe te lichten.

Intercollegiaal contact

Bent u zorgverlener en wilt u intercollegiaal contact met de patholoog?

Bel 088 - 21 41 874

Na kantooruren is dienstdoende patholoog voor spoedgevallen bereikbaar op: 06 - 868 957 58.

Meer lezen?

Over cervixcytologie
Algemeen
Indicaties voor cervixcytologisch onderzoek

Over cytologie
Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk

Over histologie
Excisie? Stuur biopt altijd op
Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk