Klachten

Heeft u een klacht?

Wij doen onze uiterste best om u goed van dienst te zijn. Bent u toch ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen. We horen graag wat uw ervaring is. Zo kunnen wij problemen zo snel mogelijk voor u oplossen en klachten in de toekomst voorkomen. Via het klachtenformulier hieronder kunt u uw klacht bij ons indienen.

Na het indienen worden de volgende stappen ondernomen:

  • Elke klacht wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke manager.
  • Deze start een intern onderzoek om de oorzaak van de klacht te achterhalen.
  • Er wordt contact met u opgenomen (digitaal, schriftelijk en/of telefonisch).
  • Als het kan, wordt uiteraard direct de fout hersteld of het probleem opgelost.
  • Er worden maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.


Klachtafhandeling

Mocht u ontevreden zijn over de afhandeling van uw klacht dan kunt u bezwaar indienen bij de afdeling Kwaliteit en Veiligheid via hetzelfde klachtenformulier. Een van de medewerkers van deze afdeling zal bemiddelen in de verdere klachtenafhandeling.

Als dat niet leidt tot een oplossing dan kan de klacht worden ingediend bij een onafhankelijke commissie die geheel los staat van Diagnostiek voor U. Deze commissie zal nader onderzoek verrichten en vervolgens een uitspraak doen.

Klachtenreglement

In het klachtenreglement staat uitvoerig beschreven hoe Diagnostiek voor U omgaat met klachten.