Zorgprogramma's

Voor niet urgente, laagcomplexe, veelvoorkomende diagnostiek maken huisartsen en hun praktijkondersteuners en praktijkassistenten steeds makkelijker gebruik van verwijzingen via LabOnline of Zorgdomein. Deze zijn vaak al deels vooringevuld, met gegevens uit het HIS.

Diagnostiek voor U heeft daarnaast een aantal oproepdiensten die de huisarts inhoudelijk ondersteunen en ook faciliteren bij het monitoren van chronische patiënten door middel van een oproepsysteem en datamanagement. Dit in nauwe samenwerking met de regionale zorggroepen voor diabetes, astma/COPD en CVRM, Ook voor andere chronisch ziekten als schildklieraandoeningen zijn er oproepdiensten beschikbaar. Aanmelding op maat geschiedt via LabOnline of Zorgdomein.

Advisering

Bij de zorgprogramma’s bieden we bij Diagnostiek voor U, naast de uitvoering en beoordeling van onderzoeken, ook advisering aan. Deze advisering wordt gesuperviseerd of gedaan door, zoveel mogelijk, regionale specialisten. Zo wordt uniforme kwaliteit in de regio bevorderd en wordt de huisarts ondersteund in de behandeling van zijn patiënt.

Delen gegevens

Mocht de patiënt verwezen worden naar een regionaal ziekenhuis, dan kan (mits toestemming) veilig en digitaal het door Diagnostiek voor U uitgevoerde onderzoek (uitslag en beelden) worden opgevraagd door de 2e lijn. Zo is onderzoek direct beschikbaar en hoeft het niet overgedaan te worden.

Genoemde voorbeelden zijn een illustratie van de visie waaruit Diagnostiek voor U werkzaam is.