Bloedafname

Diagnostiek voor U verzorgt bloedafname op meer dan 35 bloedafnamelocaties, dus altijd dicht bij uw patiënten in de buurt. In Eindhoven en omgeving is de bloedafname regionaal georganiseerd, via De Bloedafname.

Bij de bloedafname is het aanvraagformulier leidend; patiënten kunnen met een Diagnostiek voor U aanvraagformulier ook bij bloedafnamepoli van het Máxima Medisch Centrum of Catharina Ziekenhuis bloed laten afnemen. De aanvraag inclusief materialen worden dan getransporteerd naar het laboratorium van Diagnostiek voor U. Natuurlijk geldt dit ook andersom: een patiënt met een aanvraagformulier van een van deze ziekenhuizen, kan voor bloedafname terecht bij alle prikposten en hoofdlocaties van Diagnostiek voor U. Het bloed wordt dan getransporteerd naar het betreffende laboratorium van aanvraag.

Bloedafname bij kinderen

Onze medewerkers op prikposten besteden extra zorg aan de bloedafname bij kinderen, maar kunnen buiten de hulp van ouders geen hulp van derden inroepen. Wij adviseren ouders met kinderen jonger dan 2 jaar en kinderen vanaf 2 jaar die erg bang en beweeglijk zijn naar een hoofdlocatie van Diagnostiek voor U te komen. Hier werken medewerkers die ervaren zijn in de bloedafname bij jonge kinderen en er is indien nodig extra ondersteuning mogelijk.

Aanvragen thuisprik

Wanneer uw patiënt om gezondheidsredenen niet in staat is om naar één van onze locaties te komen, dan kunt u bij ons een thuisprik inplannen. U kunt dit aanvragen via ZorgDomein door “huisbezoek” en vervolgens de gewenste afnamedatum te selecteren. Op de gewenste datum komt een medewerker van de bloedafnamedienst tussen 7.30 en 13.00 uur bij de patiënt thuis bloed afnemen.

Als zorgverlener kunt u tót 14.00 uur voor de volgende werkdag een bloedafname aan huis digitaal aanvragen. U hoeft hiervoor geen telefonisch contact met ons op te nemen. Wilt u een thuisafname voor vandaag aanvragen? Of vraagt u een thuisafname voor de volgende werkdag aan ná 14.00 uur, dan neemt u ook telefonisch contact met ons op. Wanneer regelt u een thuisafname online en wanneer moet u bellen? In het onderstaand overzicht ziet u precies hoe het werkt.

Spoedafspraak maken voor bloedafname thuis of op locatie

Soms is het vanwege medische redenen noodzakelijk om met spoed bloed te laten prikken. Diagnostiek voor U biedt daarom de mogelijkheid om een spoedafspraak in te plannen. U als zorgverlener maakt hiervoor telefonisch een afspraak via de zorgverlenerslijn 088 - 21 41 200. De cliënt kan dit niet zelf doen. De bereikbaarheid op deze lijn is goed geborgd en bedraagt maximaal 1 minuut. Via het keuzemenu krijgt u een medewerker van Diagnostiek voor U aan de lijn. De medewerker maakt een afspraak tijdens de spreekuren die we vrijhouden voor spoed. Meestal kan de cliënt dezelfde dag al terecht. Bloedafname op locatie Boschdijk Eindhoven heeft de snelste doorlooptijd (zie tabel).

Uitslag dezelfde dag doorbellen

Wanneer u de uitslag nog dezelfde dag wenst te ontvangen, plaatst u het verzoek ‘Uitslag doorbellen’ in ZorgDomein. Wij bellen de uitslag dan door. Lees in onderstaande pdf hoe u een verzoek doet voor het doorbellen van de uitslag op dezelfde dag.