Laboratoriumdiagnostiek

Laboratoriumdiagnostiek

U kunt bij Diagnostiek voor U terecht voor een breed pakket aan laboratoriumonderzoeken, waaronder klinische chemie, microbiologie, geneesmiddelspiegels, farmacogenetica en toxicologie (drugs). Diagnostiek voor U voert jaarlijks meer dan 5 miljoen bepalingen uit.

Het laboratorium van Diagnostiek voor U is ISO 151589 geaccrediteerd onder het nummer M031. Dit betekent dat Diagnostiek voor U voldoet aan de internationale ISO-norm die aangeeft dat de laboratoriumdiagnostiek en werkzaamheden vooraf (pre-analyse: bloedafname en transport) van goede kwaliteit is, professioneel wordt uitgevoerd en aantoonbaar gericht is op verbetering. In het overzicht referentiewaarden is terug te vinden welke onderzoeken onder dit accreditatienummer vallen.

Om een zo breed mogelijk onderzoekspakket te kunnen aanbieden sturen wij sommige onderzoeken naar verwijzingslaboratoria. Deze vallen niet onder de accreditatie van Diagnostiek voor U. De kwaliteit van deze laboratoria wordt door Diagnostiek voor U jaarlijks beoordeeld.

Intercollegiaal overleg

Voor inhoudelijk overleg, met onze klinisch chemici, arts-microbioloog of apotheker, of het opvragen van uitslagen kunt u contact opnemen met telefoonnummer 088 - 21 41 200. Via dit telefoonnummer hebben artsen voorrang op andere bellers. De klinisch chemicus en arts-microbioloog zijn voor inhoudelijk overleg ook direct te bereiken, respectievelijk op telefoonnummer 088 - 21 41 172 en 088 - 21 41 371.

Referentiewaarden en doorlooptijden laboratoriumdiagnostiek

De gemiddelde doorlooptijd van routinediagnostiek na aankomst op het laboratorium is kort, gemiddeld 2 uur. De routinediagnostiek is in meer dan 95% van de gevallen dezelfde dag (voor 24.00 uur) gerapporteerd.

In onze eLabgids kunnen laboratoriummedewerkers, (externe) zorgmedewerkers en cliënten van Diagnostiek voor U alle belangrijke informatie opzoeken van ons laboratorium zoals referentiewaarden en afnamematerialen. U vindt hier altijd de meest actuele informatie.

Rapportage (Edifact of Cyberlab)

Diagnostiek voor U rapporteert via Edifact. Ongeveer 95% van alle aanvragen is dezelfde dag klaar. Deze worden gerapporteerd tien minuten na afronding, met een gemiddelde doorlooptijd van twee uur. Bij zo’n 5% van de aanvragen zit een bepaling die niet dezelfde dag klaar kan zijn (vitamine B1/B6 of een leukocytendifferentiatie). In dit geval ontvangt de zorgverlener om 7.00 uur de volgende ochtend de uitslagen die tot dan toe klaar zijn. Tien minuten nadat de laatste bepaling van de aanvraag klaar is ontvangt de zorgverlener deze resterende uitslag. Aanvragers die gebruik maken van onze online inzage via Cyberlab kunnen realtime resultaten van laboratoriumonderzoeken inzien.

Spoed/cito aanvragen

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, bieden wij de optie om bepalingen met spoed uit te laten voeren. In dit geval spreken wij dan over een cito aanvraag. Cito is latijn voor snel. Spoedonderzoek kan worden aangevraagd indien direct medisch handelen dat vereist. In dit geval kunt u op het digitale aanvraagformulier ‘uitslag doorbellen/faxen’ selecteren. U moet verplicht het 06-nummer noteren dat gebruikt moet worden om de resultaten door te bellen. De resultaten zijn dan dezelfde dag voor 17.00 uur bekend, mits de cliënt voor 12.00 uur op een prikpost is geweest of voor 15.00 uur op de hoofdlocatie Boschdijk in Eindhoven (Tabel 1). Indien een cliënt niet voor deze tijden geprikt kan worden, bellen we de resultaten zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 23.00 uur door op het 06-nummer.

Medische noodzaak?
Wij gaan bij een cito aanvraag altijd uit van uw inschatting van de medische noodzaak tot snelheid. Daarom wordt geen enkele aanvraag automatisch als cito gemarkeerd. Conform regionale afspraken worden afwijkende laboratoriumuitslagen waarbij direct medisch handelen noodzakelijk is doorgebeld.

Let op!
Voor de kortste doorlooptijd en als medisch handelen dat vereist kunt u uw cliënt het best naar de Boschdijk verwijzen voor de bloedafname. Als u de resultaten sneller nodig heeft, dan kunt u de cliënt ook verwijzen naar een ziekenhuis. Het is van belang om bij verwijzing naar het ziekenhuis de cliënt naar de bloedafnamepoli van het ziekenhuis te sturen met een aanvraagformulier van het betreffende ziekenhuis.

De bloedafname is regionaal georganiseerd waarbij het afnameformulier leidend is. Indien de cliënt met een Diagnostiek voor U formulier bij CZE of MMC bloedafnamepoli komt zal de aanvraag inclusief materialen getransporteerd worden naar het laboratorium van Diagnostiek voor U ook als deze als cito aanvraag is gemarkeerd.

Logistiek is dus de belangrijkste factor in de doorloopsnelheid. Houd hier rekening mee!

Bepalingen die automatisch doorgetest worden

Bij bepaalde laboratoriumaanvragen worden, aan de hand van een stroomschema, automatisch aanvullende testen uitgevoerd waardoor de diagnostiek wordt verbeterd. Bij het digitaal aanvraagformulier wordt aangegeven indien er automatisch wordt doorgetest. De inhoud van de stroomschema’s sluiten aan op landelijke richtlijnen van onder andere de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging Klinische Chemie (NVKC) en Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM).

Nabepaling aanvragen

Bij Diagnostiek voor U is het mogelijk om binnen 4 dagen na bloedafname nabepalingen aan te vragen uit eerder afgenomen materiaal. Zorgverleners kunnen dit zelf eenvoudig aanvragen via ZorgDomein met het aanvraagformulier ‘Labdiagnostiek Nabepalingen’. Er zijn mogelijk wel beperkingen waarmee rekening gehouden moet worden, zoals de aanwezigheid van het benodigde materiaal/de juiste buis of de houdbaarheid van de test. De zorgverlener krijgt in alle gevallen een nieuwe rapportage.

Materiaal en afname-instructies medische microbiologie

Diagnostiek voor U streeft ernaar om de afname van materialen zo makkelijk mogelijk te maken voor huisartsen en hun patiënten. Daarom maken we gebruik van onderstaande materialen.

 • Discrete verpakkingen voor patiënten, inclusief afname-instructie, met lettercode
 • Lettercodes achter microbiologisch testen op het aanvraagformulier die corresponderen met de lettercode van het benodigde afnamemateriaal
 • A4 kaart afnamematerialen en afname-instructie voor de huisartsenpraktijk
 • Handig opvangzakje voor feces
 • Display en doosjes met afnamematerialen voor in de praktijkkamer


Afname-instructies

 • Zakje A: Urineonderzoek
 • Zakje B: Ontlasting onderzoek
 • Zakje C: Semen onderzoek
 • Zakje D: SOA onderzoek en diagnostiek fluor vaginalis
 • Zakje E: Urinekweek
 • Zakje J: Enterobius vermicularis (Plakbandpreparaat)
 • Zakje H: Microbiologisch onderzoek uitstrijk (E-swab)


Meldingsplicht infectieziekten

Volgens de Wet Publieke Gezondheid bent u verplicht bepaalde infectieziekten aan de GGD te melden. Het doel hiervan is het voorkomen van (internationale) verspreiding van infectieziekten.

Zowel u als behandelend arts, maar ook Diagnostiek voor U zijn verplicht infectieziekten te melden aan de GGD. Indien er sprake is van een meldingsplichtige ziekte wordt dit in de rapportage vermeld. Voor de procedure aangifteplicht ziekten verwijzen wij u naar de RIVM website.