Urinestrip

In de NHG standaard urineweginfecties wordt aanbevolen een nitriettest uit te voeren. In de praktijk worden hiervoor urinestrips gebruikt.

Na het dippen van de strip in de urine, moet minimaal één minuut worden gewacht, voordat deze mag worden afgelezen. De test is snel en simpel. Het bekijken van een sediment onder een microscoop is van ondergeschikte waarde voor de vraagstelling urineweginfectie.

Het gebruik van een urinestrip-analyzer maakt standaardisatie van de nitriettest mogelijk. Hierbij wordt de strip, nadat deze in urine is gedoopt, direct in de analyzer gelegd. De analyse van de strip is gestandaardiseerd en betrouwbaarder dan wanneer deze met het blote oog wordt afgelezen. De urinestripanalyzer in combinatie met de multistix 5 strips die wij u aanbieden, bepaalt naast nitriet ook leukocyten, eiwit, glucose en bloed.