Cardiovasculair Risico (CVR)

Diagnostiek voor U verzorgt voor uw Cardiovasculair Risico patiënten de periodieke oproepen voor bloed- en urineonderzoek. Eventueel aangevuld met ECG en/of CVR lichamelijk onderzoek. Het betreft patiënten met aanwezige risicofactoren voor hart- en/of vaatziekten en stabiele hart- en/of vaatpatiënten die terugverwezen zijn naar de eerstelijn.

Wat betreft het bloedonderzoek zijn er mogelijkheden voor follow-up CVR algemeen bloedonderzoek, indien wenselijk aangevuld met follow-up voor hartfalen en/of nierschade. Diagnostiek voor U verzorgt voor uw cliënten met een gestoorde glucose de jaarlijkse oproepen voor bloedonderzoek.

Inhoud en aanmelden

Voor de inhoud van de pakketten en het aanmelden van uw cliënten kunt u gebruikmaken van het formulier in LabOnline of ZorgDomein: Diagnostiek t.b.v. chronische aandoeningen, formulier ALGEMEEN. Hiermee kunt u ook wijzigingen doorgeven.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze verpleegkundig consulent via consulenten@diagnostiekvooru.nl.