Bariatrie

Cliënten worden, meestal 5 jaar na een bariatrische operatie, terugverwezen naar de huisarts ter controle. U kunt dan uw cliënt aanmelden voor monitoring bij Diagnostiek voor U via Labonline of Zorgdomein. De inhoud van het labpakket is daar zichtbaar.

De huisarts bespreekt met de cliënt de uitkomsten van het laboratoriumonderzoek en andere relevante items zoals psychosociaal welzijn. Dit volgens de Regionale Transmurale Afspraken Zuidoost Brabant. Deze vindt u in de app RTA ZOB: Bariatrische zorg bij volwassenen.

Follow-up

Informatie over hoe te handelen bij deficiënties vindt de huisarts in dezelfde app RTA ZOB: Bariatrische zorg bij volwassenen.

Vragen?

Heeft u logistieke vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze verpleegkundig consulent via consulenten@diagnostiekvooru.nl.