Aortaklepstenose

Een cliënt bij wie een souffle wordt gehoord en verder geen klachten heeft, kunt u voor een cardiale echo verwijzen naar Diagnostiek voor U. Als dan blijkt dat er sprake is van een geringe aortaklepstenose (met een goede linkerkamerfunctie), kunt u de cliënt zelf opvolgen met periodieke cardiale echo. Dit volgens de Regionale Transmurale Afspraken die u vindt in de (app) RTA ZOB.

Wat houdt de monitoring in?

Wij roepen de cliënt – afhankelijk van wat u aangeeft – jaarlijks, één keer per twee jaar of één keer per drie jaar op voor een cardiale echo inclusief ECG.

Hoe meldt u een cliënt aan?

Voor het aanmelden van uw patiënten maakt u gebruik van LabOnline of ZorgDomein.

Professioneel en betrouwbaar

Een cardiale echo bij Diagnostiek voor U wordt uitgevoerd door of onder directe supervisie van cardiologen uit de regio. De eindbeoordeling wordt door de cardioloog zelf gedaan.

Uitgebreide rapportage

De rapportage geeft u bruikbare adviezen gebaseerd op de actuele NHG standaarden en de RTA en ZOB. Mocht uw cliënt verdere beoordeling in een regionaal ziekenhuis nodig hebben dan kan Diagnostiek voor U haar resultaten en beelden verzenden naar een van de regionale ziekenhuizen. Dit mits cliënt Opt-in toestemming heeft gegeven bij Diagnostiek voor U. Dit kan de cliënt (desnoods tijdelijk) doen in het cliëntportaal.

Vragen?

Met vragen kunt u contact opnemen met onze verpleegkundig consulent via consulenten@diagnostiekvooru.nl.