Diagnostisch Toetsoverleggen

Diagnostiek voor U organiseert Diagnostisch Toetsoverleggen (DTO) voor huisartsen in samenwerking met andere laboratoria uit de regio. Het unieke is dat de data van de verschillende laboratoria in de regio gecombineerd worden, waardoor de huisarts één totaaloverzicht krijgt van zijn aanvraaggedrag. INSZO biedt ondersteuning bij het leveren van DTO.

Doel DTO

DTO is voor huisartsen die doelmatig gebruik willen maken van het aanbod aan diagnostische onderzoeken. Er bestaan soms grote verschillen tussen huisartsen als het gaat om hoe vaak ze bepaalde diagnostiek aanvragen. Dat kan te maken hebben met de patiëntenpopulatie, met de adoptie van nieuwe standaarden of met kennis van bepaalde testen. Huisartsen krijgen inzicht in hun aanvraaggedrag en krijgen actuele kennis daarover aangereikt. Het DTO maakt het mogelijk om in een kleine groep te discussiëren over richtlijnen en concrete toepassing van laboratoriumdiagnostiek. Afspraken worden vastgelegd welke in een later DTO weer geëvalueerd worden.

Inhoud DTO

 1. Een e-learning om uw kennis op te frissen en om persoonlijke feedback te krijgen op uw aanvragen voor diagnostiek.
 2. Een groepsbijeenkomst (met uw hagro of FTO-groep) met als consulent een klinisch chemicus of andere deskundige om met elkaar te discussiëren en te komen tot afspraken over het doelmatig aanvragen van diagnostiek.

Accreditatie

Meedoen aan beide DTO-onderdelen levert twee accreditatiepunten op volgens de regelgeving van de toetsgroepscholing.

Onderwerpen

Laboratoriumdiagnostiek bij:

 • diep veneuze trombose en longembolie: D-dimeer
 • vage klachten: “algemeen onderzoek”
 • allergische klachten
 • vermoeden schildklierpathologie
 • anemie
 • vermoeden leverfunctiestoornissen
 • vitamine B12 en vitamine D
 • calprotectine, iFOBT en lactose-intolerantie
 • vermoeden artritis
 • vermoeden hartfalen

DTO aanvragen

Voor informatie met betrekking tot het aanvragen van een DTO kunt u contact opnemen met dto@inszo.nl.