Diagnostisch Toetsoverleggen

Diagnostiek voor U organiseert Diagnostisch Toetsoverleggen (DTO) voor huisartsen in samenwerking met andere laboratoria uit de regio. Het unieke is dat de data van de verschillende laboratoria in de regio gecombineerd worden, waardoor de huisarts één totaaloverzicht krijgt van zijn aanvraaggedrag. INSZO biedt ondersteuning bij het leveren van DTO.

Doel DTO

DTO is voor huisartsen die doelmatig gebruik willen maken van het aanbod aan diagnostische onderzoeken. Er bestaan soms grote verschillen tussen huisartsen als het gaat om hoe vaak ze bepaalde diagnostiek aanvragen. Dat kan te maken hebben met de patiëntenpopulatie, met de adoptie van nieuwe standaarden of met kennis van bepaalde testen. Huisartsen krijgen inzicht in hun aanvraaggedrag en krijgen actuele kennis daarover aangereikt. Het DTO maakt het mogelijk om in een kleine groep te discussiëren over richtlijnen en concrete toepassing van laboratoriumdiagnostiek. Afspraken worden vastgelegd welke in een later DTO weer geëvalueerd worden.

Inhoud DTO

 1. Een e-learning om uw kennis op te frissen en om persoonlijke feedback te krijgen op uw aanvragen voor diagnostiek.
 2. Een groepsbijeenkomst (met uw hagro of FTO-groep) met als consulent een klinisch chemicus of andere deskundige om met elkaar te discussiëren en te komen tot afspraken over het doelmatig aanvragen van diagnostiek.

Accreditatie

Meedoen aan beide DTO-onderdelen levert twee accreditatiepunten op volgens de regelgeving van de toetsgroepscholing.

DTO module medische microbiologie

Laboratoriumdiagnostiek bij het vermoeden van de ziekte van Lyme
De DTO’s zullen begeleid worden door een arts-microbioloog en vinden plaats op de locatie Boschdijk in Eindhoven. U kunt nog kiezen uit onderstaande data en tijdstippen.

 • 14 maart 15.30 tot 17.30 uur
 • 21 maart 15.30 tot 17.30 uur
 • 18 april 15.30 tot 17.30 uur

DTO modules klinische chemie

Laboratoriumdiagnostiek

 • bij diep veneuze trombose en longembolie: D-dimeer
 • bij vage klachten: “algemeen onderzoek”
 • bij allergische klachten
 • bij vermoeden schildklierpathologie
 • bij anemie
 • bij vermoeden leverfunctiestoornissen
 • bij vitamine B12 en vitamine D
 • bij calprotectine, iFOBT en lactose-intolerantie
 • bij vermoeden artritis
 • bij hartmerkers: BNP en troponine
 • bij nieren en urine

DTO aanvragen & aanmelden

Wilt u zich nog aanmelden voor een DTO? Stuur dan een e-mail naar dto@inszo.nl. Vermeld in uw mail:

 1. voor welke groep
 2. voor welk onderwerp
 3. datum, tijdstip en locatie

Voor informatie met betrekking tot het aanvragen van een DTO kunt u contact opnemen met dto@inszo.nl.