LabOnline

LabOnline is een volledig geïntegreerd Laboratorium Informatie Systeem (LIS). Het is bedoeld voor alle aanvragers om patiënten aan te melden voor de chronisch zieken oproepdienst (oproepmonitor).

Lees alles over LabOnline op deze pagina.

Aanvrager / assistente
Account aanvragen bij Diagnostiek voor U, afdeling Klantrelatie. De afdeling Klantrelatie is te bereiken via telefoonnummer 088 - 21 41 291 (op werkdagen van 08.00 uur - 17.00 uur) of per e-mail via klantrelatie@diagnostiekvooru.nl. De afdeling Klantrelatie verstrekt dan een formulier dat door de aanvrager ingevuld en geretourneerd moet worden.

Praktijkondersteuner

  • Account aanvragen via de zorggroep waarvoor hij / zij werkzaam is. De zorggroep vraagt een account voor LabOnline voor de praktijkondersteuner aan bij Diagnostiek voor U.
  • Indien de praktijkondersteuner niet werkzaam is via een zorggroep dan kan een LabOnline account aangevraagd worden via de huisarts waarvoor hij / zij werkzaam is. De huisarts kan dit dan aanvragen via de afdeling Klantrelatie. De afdeling is te bereiken via telefoonnummer 088 - 21 41 291 (op werkdagen van 08.00 uur – 17.00 uur), of per e-mail via klantrelatie@diagnostiekvooru.nl. De afdeling Klantrelatie verstrekt dan een formulier dat door de aanvrager ingevuld en geretourneerd moet worden.

Heeft u problemen met uw account?

Neem dan contact op met de afdeling Helpdesk Zorgverleners. Deze is te bereiken via telefoonnummer 088 - 21 41 253 (op werkdagen van 08.00 uur - 17.30 uur) of per e-mail via helpdesk.zorgverleners@diagnostiekvooru.nl

Heeft u inhoudelijke vragen over LabOnline?

  • Wanneer u als aanvrager / assistente / praktijkondersteuner niet werkzaam bent bij een zorggroep, neemt u dan contact op met de afdeling Helpdesk Zorgverleners; te bereiken via telefoonnummer 088 - 21 41 253 (op werkdagen van 08.00 uur - 17.30 uur), of per mail via helpdesk.zorgverleners@diagnostiekvooru.nl
  • Bent u als praktijkondersteuner werkzaam bij een zorggroep? Neem dan contact op met de ambassadeurs van LabOnline van de zorggroep. Indien de ambassadeur niet kan helpen zal de ambassadeur namens u contact opnemen met Diagnostiek voor U, afdeling Helpdesk Zorgverleners of de ambassadeur zal u verzoeken zelf contact op te nemen met de afdeling Helpdesk Zorgverleners.

  • Aanvragers kunnen bij wijzingen in de praktijk (bijvoorbeeld indien de aanvrager stopt met de praktijk) contact opnemen met de afdeling Klantrelatie.
  • De praktijkondersteuner kan via de zorggroep of via de huisarts waarvoor hij / zij werkzaam is wijzigingen doorgeven aan de afdeling Klantrelatie.
    Indien de praktijkondersteuner niet werkzaam is via een zorggroep vragen wij of de huisarts contact opneemt met de afdeling Klantrelatie. De afdeling Klantrelatie verstrekt dan een formulier dat door de huisarts ingevuld en geretourneerd moet worden.