Algemeen

U kunt hiervoor bellen naar onze directe aanvragerslijn: 088 – 21 41 200.

Doorlooptijden beeldvormende en functieonderzoeken

  • De uitslagen van alle beeldvormende en functieonderzoeken zijn binnen 3 werkdagen bekend.


Doorlooptijden klinische chemie en medische microbiologie

  • De uitslag van klinische chemie is voor routinebepalingen binnen 1 werkdag bekend. De uitslag van laboratoriumonderzoek is binnen 3 werkdagen bekend. Bij speciale bepalingen die niet dagelijks worden uitgevoerd geldt een langere termijn.
  • De uitslag van infectieserologie onderzoek is over het algemeen binnen 3 werkdagen bekend. De uitslagen van urinekweken zijn gemiddeld binnen 1-3 werkdagen bekend. De uitslag van fecesonderzoek op parasieten en bacteriën (PCR) is gemiddeld binnen 2 werkdagen bekend.


Do
orlooptijden pathologisch onderzoek

  • Histologie (weefsel): 5 werkdagen
  • Cytologie in urine (cellen): 3 werkdagen
  • Cervixcytologie medisch indicatie (zonder HPV) baarmoederhalsuitstrijk: 6 werkdagen
  • Cervixcytologie medisch indicatie (met HPV) baarmoederhalsuitstrijk: 8 werkdagen

De doorlooptijden zijn berekend vanaf de datum van registratie op het laboratorium en de datum van het eerste (geprinte) rapport naar de aanvragende zorgverlener. Diagnostiek voor U hanteert onderstaande richtlijnen voor de doorlooptijden van pathologisch onderzoek. We streven ernaar om 90% van de onderzoeken binnen deze doorlooptijden af te ronden.


Uitgebreid overzicht doorlooptijden

  • De doorlooptijden van alle testen die we in huis uitvoeren zijn weergegeven in de referentiewaardenlijst.
  • De doorlooptijden van de testen die in samenwerking met andere laboratoria uitvoeren vindt u hier.


Deeluitslagen

Zodra álle bepalingen van de aanvraag uitgevoerd zijn en resultaten bekend zijn, wordt de uitslag digitaal verstuurd naar de aanvrager. Het is mogelijk dat deeluitslagen wel al in het cliëntportaal zichtbaar zijn voor de cliënt.

Dit kunt u doorgeven aan de afdeling Markt & Relaties via het contactformulier.

Voor een actueel overzicht van labbepalingen en normaalwaarden kijkt u op onze website, in het gedeelte met informatie voor zorgverleners. U vindt het overzicht op de pagina Huisarts.

U kunt dit doorgeven door te mailen naar onze afdeling Markt & Relaties via klantrelatie@diagnostiekvooru.nl

Ja, dat kan nog. Bij urinecontrole op drugs kan dit binnen 14 dagen na datum inlevering. Bij controle op andere bepalingen kan dit binnen 24 uur maar daarna niet meer. U geeft hiervoor de volledige achternaam/achternamen en geboortedatum van uw patiënt door aan de administratie van ons laboratorium via het contactformulier.

Bestellingen plaatsen kan direct via het bestelportaal op deze pagina.

Er is één formulier voor de verschillende ziektebeelden (zoals Diabetes, verstoorde glucose (pre-diabeet), astma/COPD, CVRM en schildklieraandoening). Dit formulier kunt u bestellen via de bestellijst op onze website. U kunt dit formulier ook bestellen door een e-mail te sturen naar bestellingen@diagnostiekvooru.nl

Dat kan nog binnen 4 dagen na datum bloedafname. Als zorgverlener kunt u dit zelf eenvoudig aanvragen via ZorgDomein met het aanvraagformulier ‘Labdiagnostiek Nabepalingen’. Er zijn mogelijk wel beperkingen waarmee rekening gehouden moet worden, zoals de aanwezigheid van het benodigde materiaal/de juiste buis of de houdbaarheid van de test. De zorgverlener krijgt in alle gevallen een nieuwe rapportage.

Dit kunt u doorgeven aan de afdeling Helpdesk Zorgverleners via het contactformulier.

Diagnostiek voor U rapporteert via Edifact. Ongeveer 95% van alle aanvragen is dezelfde dag klaar. Deze worden gerapporteerd tien minuten na afronding, met een gemiddelde doorlooptijd van twee uur. Bij zo’n 5% van de aanvragen zit een bepaling die niet dezelfde dag klaar kan zijn (vitamine B1/B6 of een leukocytendifferentiatie). In dit geval ontvangt de zorgverlener om 7.00 uur de volgende ochtend de uitslagen die tot dan toe klaar zijn. Tien minuten nadat de laatste bepaling van de aanvraag klaar is ontvangt de zorgverlener deze resterende uitslag.