Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Afspraak

Afspraak maken voor bloedafname
Nadat u een verwijzing van uw (huis)arts of verloskundige heeft gekregen kunt u snel en gemakkelijk online een afspraak maken voor bloedafname.

Afspraak maken voor onderzoek
Voor onderzoeken kunt u online een afspraak maken via MijnDiagnostiekvoorU.

Overig
Wilt u een afspraak maken voor een zwangerschapsecho, echo algemeen, meer dan 1 echo tijdens 1 afspraak, of een combinatie van meerdere soorten onderzoeken? Dan kunt u bellen met de afdeling Cliëntcontact: 088 - 21 41 149.

Het wijzigen of annuleren van uw afspraak voor bloedafname kunt u eenvoudig doen via het afsprakenportaal voor bloedafname. U voert de aanvraagcode in die staat op uw bevestigingsmail die u per e-mail ontvangen heeft na het maken van de afspraak. Het wijzigen of annuleren van uw afspraak voor overige onderzoeken kunt u eenvoudig doen via uw cliëntportaal MijnDiagnostiekvoorU. Hiervoor dient u in te loggen met uw DigiD.

Als u een afspraak heeft bij Diagnostiek voor U dient u mee te nemen:

  1. Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
  2. De verwijsbrief van uw (huis)arts
  3. Gebruikt u medicijnen? Breng dan een actueel medicatieoverzicht mee. U kunt dit bij uw apotheek laten uitprinten.

Uitslagen

Momenteel kunt u uitslagen bekijken van laboratoriumonderzoek zoals bloed-, urine-, ontlasting- en SOA onderzoek in het cliëntportaal MijnDiagnostiekvoorU. Ook kunt u hier uitslagen van een aantal overige onderzoeken zien, zoals röntgen, echo’s, ECG hartfilmpje of -fietstest, holter (hartritme) en longfunctie (astma/COPD). De resultaten van andere onderzoeken kunt u nog niet in uw portaal bekijken. Hiervoor neemt u contact op met uw huisarts, specialist en/of verloskundige.

U kunt zelf bepalen of u de beschikbare onderzoeksuitslagen bekijkt, vóór u deze met uw zorgverlener heeft besproken. Tijdens de eerstvolgende afspraak geeft de zorgverlener uitleg over de uitslagen. Houdt u er rekening mee dat het bekijken van uw uitslagen vragen kan oproepen.

De uitslag van bloed, urine-, ontlasting- en semenonderzoek is over het algemeen binnen 3 werkdagen bekend. We sturen de uitslag direct door aan uw (huis)arts of verloskundige. Als het goed is, heeft deze met u afgesproken wanneer u de uitslag krijgt. Op het moment dat de uitslag van uw volledig onderzoek bekend is wordt deze getoond in uw cliëntportaal MijnDiagnostiekvoorU.

De uitslag van overige onderzoeken is ook binnen 3 werkdagen bekend en wordt dan direct doorgestuurd naar uw (huis)arts of verloskundige. Op het moment van versturen is de uitslag van uw onderzoek zichtbaar in uw cliëntportaal.

Om uw medisch gegevens optimaal te beschermen (vanuit de AVG: uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) zal Diagnostiek voor U nooit telefonisch uitslagen doorgeven. U vindt de meeste uitslagen in ons cliëntportaal waar u met uw DigiD kunt inloggen. Sommige uitslagen kunnen om technisch reden nog niet in het cliëntportaal getoond worden. U kunt uw uitslag altijd opvragen bij de aanvrager, bijvoorbeeld uw huisarts.

MijnDiagnostiekvoorU

Met het cliëntportaal van Diagnostiek voor U kunt u heel eenvoudig zelf afspraken inplannen voor alle onderzoeken (behalve bloedafname). Ook kunt u laboratoriumuitslagen (bloed, urine, etc) inzien. Dit geldt voor uitslagen die vanaf 1 februari 2021 bij Diagnostiek voor U bekend zijn. Ook kunt u hier de resultaten van andere onderzoeken bekijken. Hierbij gaat het om uitslagen die vanaf 1 november 2021 bij ons bekend zijn.

Daarnaast kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen. Moet u een vragenlijst invullen voor uw onderzoek? Ook dat kunt u in het portaal doen. Uw antwoorden komen dan in uw dossier terecht, zodat de medewerker die het onderzoek uitvoert deze heeft als u bij Diagnostiek voor U komt. Uitgebreide informatie over het cliëntportaal vindt u op deze pagina.

U heeft een computer of tablet met internettoegang nodig. Ook heeft u een geldig DigiD nodig, bestaande uit een gebruikersnaam en wachtwoord én een controle om uw identiteit vast te stellen via sms of de DigiD app. Om een afspraak te kunnen maken in het portaal moet u door uw huisarts verwezen zijn naar Diagnostiek voor U.

Ga naar www.diagnostiekvooru.nl en klik rechtsbovenin op ‘MijnDiagnostiekvoorU’. Vervolgens komt u op de pagina waar u kunt inloggen in het portaal met een geldig DigiD. Hierna bent u ingelogd in het cliëntportaal en kunt u uw gegevens bekijken.

Hepatitis B vaccinatie

Diagnostiek voor U vaccineert alleen voor instellingen waarmee wij een contract hebben. Als je van je opleiding of werkgever een formulier hebt ontvangen van Diagnostiek voor U, dan kun je je bij ons laten vaccineren. Sommige vaccinaties worden ook op locatie van de opleiding gedaan. Vraag dit na bij je opleiding of werkgever.

Bij de eerste vaccinatie moet je altijd een formulier bij je hebben. Als je dat niet hebt, kun je niet gevaccineerd worden. Je kunt bij je werkgever of opleiding een nieuw formulier opvragen.

Elke vaccinatie draagt bij aan bescherming. Is deze vaccinatie korter dan een jaar geleden? Dan kunnen de restvaccins gegeven worden volgens het schema (0-5 maanden). Deze info kun je zelf bijschrijven op het formulier. Daarna laat je een titerbepaling doen. Is deze vaccinatie langer dan een jaar geleden? Dan moet je het hele hepatitis B vaccinatieprogramma (3 vaccinaties 0-1-6 maanden en titerbepaling) doorlopen.

Coronavirus (COVID-19)

Ja, tot nader order blijven voor iedereen de op dat moment geldende adviezen en richtlijnen rond corona van kracht. Wij maken daarbij geen onderscheid tussen personen die gevaccineerd zijn tegen COVID-19 en personen die dat niet zijn.

De vaccinatie beschermt tegen ziek worden door het coronavirus. Veertien dagen na de tweede vaccinatie is 90% van de gevaccineerden beschermd, maar dus nog niet iedereen. Vaccinatie vermindert de besmettelijkheid, maar voorkomt die niet volledig. Ook is op dit moment nog onbekend hoe lang het vaccin bescherming zal geven. In het belang van onze cliënten en medewerkers nemen wij daarom het zekere voor het onzekere.

Diagnostiek voor U biedt een serologietest (bloedtest) aan om te onderzoeken of iemand het coronavirus heeft gehad. Deze kan uw huisarts voor u bij ons aanvragen.

Wij nemen zelf geen COVID-PCR testen (neus-keeluitstrijk) af op onze locaties. Uiteraard kunnen huisartsen wel gewoon COVID-PCR onderzoek dat door henzelf is afgenomen bij ons aanvragen.

Diagnostiek voor U handhaaft de adviezen en richtlijnen rond corona zoals het RIVM deze voorschrijft. Wij maken daarbij geen onderscheid tussen personen die gevaccineerd zijn tegen COVID-19 en personen die dat niet zijn. Bekijk de coronamaatregelen die op dit moment gelden hier.

Tarieven en facturen

Alle informatie over tarieven vindt u op de tarievenpagina en op de pagina van het betreffende onderzoek.

Mensen met een chronische ziekte (bijvoorbeeld diabetes, pre-diabetes, cardiovasculair risico, astma/COPD) worden periodiek opgeroepen voor onderzoek. Dit gebeurt op verzoek van de huisarts of praktijkondersteuner. Voor deze onderzoeken worden oproepbrieven verstuurd. Hieraan zijn administratieve kosten verbonden, dit heet registratietarief. Deze kosten worden in rekening gebracht na het onderzoek.

Voor het afnemen van bloed op een van onze locaties brengen wij een zogenaamd ordertarief in rekening. Het thuispriktarief is een toeslag op dit ordertarief voor het afnemen van bloed bij u thuis, omdat wij daarvoor meer administratieve en logistieke kosten maken.

Contact

Voor telefonisch contact met de afdeling Cliëntcontact belt u 088 - 21 41 149. Of kijk op de contactpagina voor al onze contactgegevens.

Mocht u na een bezoek aan Diagnostiek voor U een klacht hebben, dan kunt U deze indienen door middel van het invullen van het klachtenformulier.

Diagnostiek voor U wil u de beste zorg leveren. Uw ervaring is daarom erg belangrijk voor ons. Bent u tevreden dan kunt u uw ervaring delen op Zorgkaart Nederland. Zo kunt u anderen die op zoek zijn naar ervaringen met Diagnostiek voor U helpen. Ook kunt u hier suggesties en complimenten geven.

Wanneer u bij ons een afspraak heeft gehad voor bloedafname of onderzoek ontvangt u, indien uw e-mailadres bij ons bekend is, een uitnodiging per e-mail om mee te doen aan een tevredenheidsenquête. Dit is geheel vrijblijvend. Met uw feedback kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Over Diagnostiek voor U

Bij Diagnostiek voor U staat u als klant centraal. U wordt efficiënt en klantvriendelijk geholpen door vakkundig en vriendelijk personeel. U kunt binnen 5 werkdagen (afhankelijk van het onderzoek) terecht voor bloedafname en medische diagnostische onderzoeken, zoals röntgenfoto’s, echoscopie, functieonderzoeken en zwangerschapsdiagnostiek.

Nee, De Trombosedienst is een andere organisatie. Het telefoonnummer is: 040 – 214 12 62.

Zorgverlener

U kunt hiervoor bellen naar onze directe aanvragerslijn: 088 – 21 41 200.

De uitslag van klinische chemie is voor routine bepalingen binnen 1 werkdag bekend. De laboratoriumonderzoeken zijn binnen 3 werkdagen bekend. Bij speciale bepalingen die niet dagelijks worden uitgevoerd geldt een langere termijn. De doorlooptijden van verstuurde laboratoriumonderzoek zijn ook weergegeven in de referentiewaardenlijst. Deze vindt u hier.

Zodra álle bepalingen van de aanvraag uitgevoerd zijn en resultaten bekend zijn, wordt de uitslag digitaal verstuurd naar de aanvrager en wordt de uitslag getoond in het clientportaal MijnDiagnostiekvoorU van de patiënt.

Dit kunt u doorgeven aan de afdeling Markt & Relaties via het contactformulier.

COVID-19 zorgverleners

Dat kan via ZorgDomein. Kies op het aanvraagformulier: Coronavirus PCR keel en neus (COVID-19) (zakje H).

Vraagt u een PCR-test aan voor uw medewerker die niet in de praktijk is ingeschreven? Doe dan een aanvraag via inloggen op ZorgDomein buiten uw HIS om. Of gebruik hiervoor ons papieren aanvraagformulier.

U kunt hiervoor ons zakje H gebruiken.

Ja, de test is gratis voor cliënten. De test wordt niet bij de ziektekostenverzekering van de cliënt gedeclareerd of doorberekend aan de cliënt. Wij declareren de kosten rechtstreeks bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

LabOnline en Cyberlab

Om een Cyberlab account aan te vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Markt & Relaties via klantrelatie@diagnostiekvooru.nl

Hiervoor kunt u mailen naar de afdeling Helpdesk Zorgverleners via helpdesk.zorgverleners@diagnostiekvooru.nl. Uw account wordt gereset, waarna u met uw huidige gegevens weer kunt inloggen.

Neem contact op met de afdeling Helpdesk Zorgverleners via helpdesk.zorgverleners@diagnostiekvooru.nl. Zij kunnen u verder helpen.

ZorgDomein

Als u na de aanvraag op OK drukt, wordt de aanvraag geprint. U kunt vervolgens meerdere keren printen. In het statusoverzicht (op het startscherm in ZorgDomein) worden de aanvragen gedurende 60 dagen bewaard. Hier kunt u de patiëntdocumentatie nogmaals printen.

Nee. Chronisch zieken die al aangemeld zijn bij een zorggroep, kunnen niet via ZorgDomein aangemeld worden voor onderzoek. Gebruik hiervoor de aanvraagformulieren van de betreffende zorggroep. Deze aanvraagformulieren kunt u bestellen bij de afdeling Klantrelatie, telefoonnummer: 088 – 21 41 291 of via e-mail klantrelatie@diagnostiekvooru.nl. Als de cliënt voor een ander onderzoek (losse aanvraag) aangemeld moet worden, kan dit uiteraard wel via ZorgDomein.

ZorgDomein heeft koppelingen met alle (versies van alle) HISsen. Dit zijn Cito, HetHIS, Medicom, MicroHIS, Mira, OmniHis Scipio, OmniHis Studio, PostHis, Promedico ASP, Promedico VDF, TetraHIS, TransHIS, WatertorenHIS en Zorgdossier. Een koppeling met ZorgDomein zorgt ervoor dat de patiëntgegevens automatisch worden ingevuld op het aanvraagformulier. Hierbij is het van belang dat het BSN-nummer is ingevoerd in HIS. Als dit niet gebeurd is, kan de koppeling ook niet plaatsvinden. Het is verstandig om het BSN nummer als nog in te voeren in uw HIS en de aanvraag opnieuw uit te voeren. ZorgDomein koppelt terug welke aanvragen er geplaatst zijn en Diagnostiek voor U koppelt de resultaten terug via Edifact.