Tarieven

Tarieven

Op deze pagina vindt u een link naar de maximumtarieven van 2023 en 2024 die gelden voor onderzoeken uitgevoerd door Diagnostiek voor U. Het weergegeven tarief is een indicatie van het maximale tarief. Het kan dus zijn dat het tarief voor uw onderzoek lager uitvalt dan vermeld. Het werkelijke tarief wordt bepaald door de afspraken die uw zorgverzekeraar met Diagnostiek voor U gemaakt heeft. Heeft u vragen hierover, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Tarieven laboratoriumonderzoeken

Houdt u er rekening mee dat bij laboratoriumonderzoek de kosten voor het onderzoek zelf in rekening gebracht worden én daarnaast het ordertarief. Het ordertarief is een vergoeding voor de kosten van de afname en verwerking van lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloed, urine, ontlasting). Staan bij de code op de factuur/afrekening zorgverzekeraar meerdere onderzoeken? Dan betekent dit dat er een pakket aan onderzoeken uitgevoerd is.

  • Ordertarief bloedafname indien bloedafname plaatsvindt op locatie Diagnostiek voor U Boschdijk, inclusief bloedafname: € 14,34.
  • Ordertarief bloedafname indien bloedafname plaatsvindt in de huisartsenpraktijk via Point of Care Testing (POCT), exclusief bloedafname: € 7,49.
  • Ordertarief bloedafname indien bloedafname plaatsvindt op een andere locatie van Diagnostiek voor U, inclusief bloedafname: € 14,34 + toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal: € 4,70.
  • Ordertarief bloedafname indien bloedafname plaatsvindt thuis bij de cliënt, op aanvraag van de zorgverlener, inclusief bloedafname thuisprik (gepland): € 14,34 + periodiek huisbezoek: € 12,91.
  • Ordertarief bloedafname indien bloedafname plaatsvindt thuis bij de cliënt, op aanvraag van de zorgverlener, inclusief bloedafname thuisprik (ongepland): € 14,34 + incidenteel huisbezoek: € 22,48.

Tarieven Pathologie

Pathologie onderzoek wordt onderverdeeld in cytologisch onderzoek (cellen), zoals cervixcytologie medische indicatie (baarmoederhalsuitstrijk), en histologisch onderzoek (weefsel). Welk tarief of tarieven wordt/worden berekend, is afhankelijk van het soort onderzoek, de vraagstelling, hoeveelheid ingestuurd weefsel en de afnamemethode. Daarnaast kan aanvullende moleculaire diagnostiek nodig zijn. Kosten voor pathologie onderzoek worden in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar van de patiënt en komen ten laste van het eigen risico. Het (indicatieve) tarief verschilt per zorgverzekeraar en de gemaakte afspraken.

Verdunningsproef

Voor sommige bepalingen van bloedonderzoek (o.a. kalium) moet een verdunningsproef worden uitgevoerd. Met deze verdunningsproef wordt gecontroleerd of er storende stoffen aanwezig zijn, wat een onbetrouwbaar testresultaat tot gevolg kan hebben. De kosten hiervoor worden maximaal zes keer per aanvraag door uw huisarts in rekening gebracht.

Vervolgonderzoek

In sommige gevallen is vervolgonderzoek nodig, dat hangt af van de uitslag van het onderzoek van het laboratorium. Daarvoor worden kosten in rekening gebracht. Afhankelijk van het aantal bepalingen dat nodig is, wordt het analysetarief (het tarief van het laboratorium) meerdere keren in rekening gebracht.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Diagnostische onderzoeken die onder uw zorgverzekering vallen, worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Houdt u hierbij wel rekening met uw eigen risico.

Het verplicht eigen risico blijft gelijk in 2024

De overheid bepaalt de hoogte van het verplicht eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering in 2024 blijft gelijk: € 385.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2024

Diagnostiek voor U heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent, u kunt altijd diagnostisch onderzoek bij Diagnostiek voor U laten uitvoeren.

Passantentarieven

De op deze website gepubliceerde tarieven zijn de zogenaamde passantentarieven. Dat zijn de tarieven die u voor behandelingen betaalt als u geen basisverzekering in Nederland heeft afgesloten.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over uw factuur of over een tarief? Bekijk de veelgestelde vragen over Tarieven en facturen. Of neem contact met ons op via onze contactpagina. Onze medewerkers helpen u graag.

Tarievenlijst

Bijgaand vindt u de tarievenlijst van 2023-2024. Bent u op zoek naar het tarief van uw onderzoek(en)? Open de PDF, typ CTRL + F en vul in het zoekveld het onderzoeksnaam in. Zo vindt u snel het onderzoek met het bijbehorende tarief.

Zorgverzekeraars overzicht 2024

Bron: www.zorgwijzer.nl