ZorgDomein

Als u na de aanvraag op OK drukt, wordt de aanvraag geprint. U kunt vervolgens meerdere keren printen. In het statusoverzicht (op het startscherm in ZorgDomein) worden de aanvragen gedurende 60 dagen bewaard. Hier kunt u de patiëntdocumentatie nogmaals printen.

Nee. Chronisch zieken die al aangemeld zijn bij een zorggroep, kunnen niet via ZorgDomein aangemeld worden voor onderzoek. Gebruik hiervoor de aanvraagformulieren van de betreffende zorggroep. Deze aanvraagformulieren kunt u bestellen bij de afdeling Klantrelatie, telefoonnummer: 088 – 21 41 291 of via e-mail klantrelatie@diagnostiekvooru.nl. Als de cliënt voor een ander onderzoek (losse aanvraag) aangemeld moet worden, kan dit uiteraard wel via ZorgDomein.

ZorgDomein heeft koppelingen met alle (versies van alle) HISsen. Dit zijn Cito, HetHIS, Medicom, MicroHIS, Mira, OmniHis Scipio, OmniHis Studio, PostHis, Promedico ASP, Promedico VDF, TetraHIS, TransHIS, WatertorenHIS en Zorgdossier. Een koppeling met ZorgDomein zorgt ervoor dat de patiëntgegevens automatisch worden ingevuld op het aanvraagformulier. Hierbij is het van belang dat het BSN is ingevoerd in HIS. Als dit niet gebeurd is, kan de koppeling ook niet plaatsvinden. Het is verstandig om het BSN alsnog in te voeren in uw HIS en de aanvraag opnieuw uit te voeren. ZorgDomein koppelt terug welke aanvragen er geplaatst zijn en Diagnostiek voor U koppelt de resultaten terug via Edifact.

Ja, dit is de enige wettelijke code die correct aangeeft wie de aanvragend arts is. Hiermee kunnen wij terugrapporteren. Let bij het aanvragen van diagnostiek goed op dat u de persoonlijke AGB-code gebruikt en niet de praktijkcode. De praktijkcode herkent Diagnostiek voor U niet.

Nee, helaas is dit niet voorhanden. Gebruikers van ZorgDomein kunnen met een “test-cliënt” vanuit HIS een aantal testen uitvoeren. Voor deze testen mag echter nooit een bestaande cliënt gebruikt worden.

De medewerker van de bloedafnamedienst kan door middel van deze print inzien op welke waarden onderzoek gedaan moet worden. Op een aantal locaties kan dit al digitaal opgevraagd worden, echter zolang de internetverbinding nog niet op alle locaties aangelegd is, kan het onderzoek schriftelijk overlegd worden. Met name voor het thuisprikken blijft dit van belang.

Dit is nu nog niet mogelijk. Wel is er de mogelijkheid om van de functionaliteit gebruik te maken waar ZorgDomein de aanvraag naar het HIS terugkoppelt. Wanneer er geen uitslagen vanuit ons verzonden worden kan dit in het HIS als een no-show geïnterpreteerd worden.

Bij het probleemgeoriënteerd deel staan de relevante functie- en beeldvormende onderzoeken bij de probleemgroep genoemd. Bij de alfabetische lijst vindt u een tabblad voor functieonderzoeken / beeldvormend onderzoek. Dit staat genoemd naast het tabblad “laboratorium”.

Ja, dit kan. Ga naar aanvraag in de eerste lijn en klik op 'laboratorium'. Kies dan Diagnostiek voor U op locatie en klik dan op de button 'toevoegen aan favorieten'. Geef de favoriet een naam, bijvoorbeeld: “DvU op locatie”. Ga terug met de button 'terug'. Voer dezelfde handelingen uit voor Diagnostiek voor U thuisafname, geef deze de naam “DvU thuisafname”. Ga vervolgens terug totdat u in het hoofdscherm bent aangekomen en u ziet dan links bovenin beide favorieten staan. Deze instelling scheelt u vier keer klikken om een aanvraag te doen.

Heeft u nog geen dichtstbijzijnde prikposten ingesteld? Dan zal het systeem bij een aanvraag alle prikposten uitprinten. Dit zijn er heel veel en bovendien zijn de meeste niet relevant voor u en uw cliënt. Het is dus voor de cliënt van belang dat u de dichtstbijzijnde prikposten aanvinkt. Wij raden aan om de 2 dichtstbijzijnde prikposten en de hoofdlocatie (Eindhoven) aan te vinken. De lijst met prikposten in ZorgDomein vindt u onderaan de pagina van uw persoonlijke instellingen. De dichtstbijzijnde prikposten kunt u het makkelijkste vinden op onze website: u vult uw postcode in en het systeem zoekt de locaties erbij.

U kunt uw 06-nummer invullen bij een spoedaanvraag in ZorgDomein. Deze wordt niet meegenomen in de communicatie naar de cliënt maar wel in de communicatie naar de zorginstelling. Wij raden u aan om dit te doen, zodat wij u altijd kunnen bereiken. Als er geen nummer ingevuld wordt, nemen wij contact op met het nummer dat bij ons reeds bekend is.

Aanvragers kunnen technisch inhoudelijke vragen en verstoringen melden aan onze helpdesk voor zorgverleners. Deze is per mail bereikbaar (helpdesk.zorgverleners@diagnostiekvooru.nl) en per telefoon (088 - 21 41 253).

  • Klik in het aanvraagformulier op “A-Z”
  • Boven de letter “A” staat een vakje “1. Overige / gewenste bepaling”. Vink die aan.
  • Scroll daarna naar beneden en ga naar het veld “In te vullen vragen” bij vraag “1. Overige / gewenste bepaling” (Gewenst labonderzoek)
  • Vul hier de naam van de bepaling handmatig in.