Longfunctie (astma/COPD)

Longfunctie (astma/COPD)

Met een longfunctieonderzoek wordt bepaald hoe goed uw longen werken. Dit wordt ook spirometrie genoemd. Er wordt gekeken naar de longinhoud, vernauwing van luchtwegen en de reactie op bepaalde inhalatiemedicatie (‘puffers’). Hieruit kan blijken of u astma of COPD heeft en in welke mate. Astma en COPD zijn chronische aandoeningen. Door het jaarlijks uitvoeren van een longfunctieonderzoek kan bepaald worden hoe het met uw longen gaat en of de behandeling optimaal is.

Waarom dit onderzoek?

Uw behandelaar (huisarts of praktijkondersteuner) heeft voor u een longfunctieonderzoek aangevraagd om de oorzaak van uw luchtweg- en longklachten te achterhalen. Als u bent aangemeld voor de speciale Astma/COPD-Dienst, wordt het longfunctieonderzoek bij u regelmatig herhaald. Met een longfunctieonderzoek kan vastgesteld worden of u astma of COPD heeft. Op een röntgenfoto van de longen zijn deze aandoeningen niet goed te zien.

Als u al bekend bent met astma of COPD kan met longfunctieonderzoek bepaald worden hoe het gaat met uw longen en uw luchtwegen. Uw behandelaar kan dan de behandeling en medicatie goed afstemmen op uw toestand. Het is bij astma en COPD erg belangrijk dat u de juiste medicijnen krijgt in de juiste dosering. U krijgt behandeling om uw klachten te verminderen, maar ook om - vaak ongemerkte - achteruitgang van uw longfunctie te voorkomen. Longfunctieonderzoek is hierbij onmisbaar.

Wat gaan we doen?

We meten het volume van uw longen met enkele blaasonderzoeken. We testen de werking van uw longen om eventuele luchtwegvernauwing op te sporen. En we onderzoeken meestal ook het effect van een luchtwegverwijdend middel op de longfunctie. U moet hiervoor een medicijn inademen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

De uitslag

Een longarts van Diagnostiek voor U beoordeelt het longfunctieonderzoek. Hieruit en uit de informatie van de huisarts en de vragenlijst, trekt de longarts een conclusie en geeft een behandeladvies aan uw huisarts en praktijkondersteuner. Vervolgens bespreekt uw huisarts of praktijkondersteuner de uitslag met u, zoals met u is afgesproken. Dit kan mondeling, telefonisch of schriftelijk.

Wilt u meer weten?