Bloedafname

Bloedafname

Bloedafname

Ja, bloedafname kan ook plaatvinden bij u thuis, maar alléén als uw (huis)arts of specialist hiervoor een speciaal verzoek bij ons heeft ingediend. U kunt hiervoor niet zelf een verzoek doen. Uw (huis)arts dient hiervoor een aanvraag te doen.

Voor bloedprikken kunt u met uw kind vanaf 0 t/m 7 jaar terecht op onze hoofdlocaties Boschdijk en Stratumsedijk. Hier werken meerdere collega’s die ervaring hebben met het bloedprikken bij jonge kinderen. Kiest u bij het maken van een afspraak voor uw kind in het afspraakportaal Bloedafname voor de optie ‘bloedafname kind (0-7 jaar)’. De afspraak voor uw kind wordt op de juiste locatie en op het juiste tijdstip ingepland. Er zal extra tijd gereserveerd worden voor uw afspraak zodat onze medewerker ook de tijd heeft om rustig een uitleg te geven.

Voor bloedprikken kunt u met uw kind tussen 8 en 12 jaar terecht op al onze locaties. Mocht uw kind het spannend vinden of voor de eerste keer komen, raden we u aan om naar één van onze hoofdlocaties in Eindhoven te komen: Boschdijk of Stratumsedijk. Een afspraak kan eenvoudig gemaakt worden. U kunt kiezen voor ‘bloedafname kind (8-12 jaar)’. Vervolgens kiest u welke locatie, dag en tijd dat u wilt langskomen. Er zal extra tijd gereserveerd worden, zodat onze medewerker ook de tijd heeft om rustig een uitleg te geven.

Wanneer u een aanvraag voor een glucose tolerantietest heeft ontvangen via uw verloskundige, dan kunt u hiervoor ook online een afspraak maken. Gebruik in het afspraakportaal Bloedafname de optie ‘GTT (Glucose tolerantietest)’. De afspraak wordt dan op de juiste locatie en juiste tijdstip ingepland. Deze afspraak kan alleen plaatsvinden op onze locaties in Eindhoven, Boschdijk en Stratumsedijk, in het Dolium in Eersel, Schaapskuil in Bladel en het MECK in Veldhoven. De test duurt ongeveer tweeëneenhalf uur.

Heeft u een aanvraag via uw verloskundige ontvangen voor een NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test)? Dan kunt u hiervoor ook online een afspraak maken op enkele locaties van Diagnostiek voor U. Gebruik in het afspraakportaal Bloedafname de optie ‘NIPT (zwangerschapsonderzoek)’. De afspraak wordt dan op de juiste locatie ingepland. Via het afsprakenportaal van Vita_Liek Helmond maakt u makkelijk een afspraak voor bloedafname op deze locatie.

Er wordt extra tijd gereserveerd om alle formulieren zorgvuldig in te vullen.

Als u een verzoek van uw zorgverlener vanuit Radboudumc heeft ontvangen om bloed te laten afnemen bij Diagnostiek voor U met een afname-set daarbij, dan kunt u hiervoor een afspraak maken op onze hoofdlocatie Boschdijk op donderdagen tussen 10.00-12.00u. Gebruik in het afspraakportaal de optie: 'bloedafname Radboudumc'. De afspraak wordt zo op de juiste locatie en juiste tijdstip ingepland. Uw bloed wordt naar het Radboudumc gebracht. Laat altijd binnen de aangegeven tijden bloedprikken, zodat de prikpost uw bloed nog dezelfde dag mee naar het Radboudumc kan nemen.

Innatoss Laboratories is een diagnostisch laboratorium in Oss dat gespecialiseerd is in bijzondere infectieziekten. Een afspraak bloedafname voor Innatoss kunt u plannen op al onze locaties. Gebruik in het afsprakenportaal de optie ‘Bloedafname 12 jaar of ouder’, of als u jonger bent dan 12 jaar de opties ‘Bloedafname Kind’.

Meer informatie vindt u op de website van Innatoss.

Een afspraak voor het meten van glucose dagwaarde kan op alle locaties ingepland worden, de enige voorwaarde is dat een locatie de hele dag open is. U krijgt namelijk 3 afnames op één dag. Deze dienen na de 1e prik nauwkeurig ingepland te worden: 1x nuchter, 3 uur na de 1e prik en 7 uur na de 1e prik. U kunt deze afspraken het beste telefonisch maken via 088 - 21 41 149.

Patiënten die alleen via een Port-a-Cath (afgekort PAC, een klein metalen apparaatje) geprikt kunnen worden, en dus niet via de aderen (niet veneus), kunnen wij niet helpen. Onze bloedafnamemedewerkers zijn daartoe niet bevoegd. U kunt daarvoor bij het ziekenhuis een afspraak maken.

Deze bloedafname kan op de hoofdlocaties Boschdijk en Stratumsedijk in Eindhoven worden ingepland. U kunt deze afspraak het beste telefonisch maken via 088 - 21 41 149.

De bloedafname voor de controle van vitamine C kan alleen op de locatie Boschdijk in Eindhoven worden ingepland. U kunt deze afspraak het beste telefonisch maken via 088 - 21 41 149.

Via het afsprakenportaal van Vita_Liek Helmond maakt u makkelijk een afspraak voor bloedafname op deze locatie.