Hepatitis B vaccinatie

Hepatitis B vaccinatie

Hepatitis B vaccinatie

Diagnostiek voor U vaccineert alleen voor instellingen waarmee wij een contract hebben. Als je van je opleiding of werkgever een formulier hebt ontvangen van Diagnostiek voor U, dan kun je je bij ons laten vaccineren. Sommige vaccinaties worden ook op locatie van de opleiding gedaan. Vraag dit na bij je opleiding of werkgever.

Bij de eerste vaccinatie moet je altijd een formulier bij je hebben. Als je dat niet hebt, kun je niet gevaccineerd worden. Je kunt bij je werkgever of opleiding een nieuw formulier opvragen.

Elke vaccinatie draagt bij aan bescherming. Is deze vaccinatie korter dan een jaar geleden? Dan kunnen de restvaccins gegeven worden volgens het schema (0-5 maanden). Deze info kun je zelf bijschrijven op het formulier. Daarna laat je een titerbepaling doen. Is deze vaccinatie langer dan een jaar geleden? Dan moet je het hele hepatitis B vaccinatieprogramma (3 vaccinaties 0-1-6 maanden en titerbepaling) doorlopen.

Elke vaccinatie draagt bij aan bescherming. Als je in het verleden al 2 vaccinaties gehad hebt, dan kun je nu voor je nieuwe werkgever of opleiding kiezen op het formulier voor een “Booster” (1 vaccinatie en titerbepaling). Het maakt hierbij niet uit wanneer de 2 vaccinaties gezet zijn.

Elke vaccinatie draagt bij aan bescherming. Is de vaccinatie korter dan een jaar geleden? Dan kunnen de restvaccins gegeven worden volgens het schema (0-5 maanden). Deze info kun je zelf bijschrijven op het formulier. Is de vaccinatie langer dan een jaar geleden? Dan moet je het hele hepatitis B vaccinatieprogramma (3 vaccinaties 0-1-6 maanden en titerbepaling) doorlopen.

Elke vaccinatie draagt bij aan bescherming. Als je in het verleden al 2 vaccinaties gehad hebt, dan kun je nu voor je nieuwe werkgever of opleiding kiezen op het formulier voor een “Booster”(1 vaccinatie en titerbepaling). Het maakt hierbij niet uit wanneer de 2 vaccinaties gezet zijn.

In dit geval is het van belang te weten hoe lang geleden de laatste van de 3 vaccinaties geweest is. Als dit korter dan 5 jaar geleden is dan kun je volstaan met een bloedafname (titerbepaling) en dit aankruisen op het formulier. Is het langer dan 5 jaar gelden, kies dan voor Booster (1 vaccinatie en titer).

In dit geval is het van belang te weten hoe lang geleden de laatste van de 3 vaccinaties geweest is. Als dit korter dan 5 jaar geleden is dan kun je volstaan met een bloedafname (titerbepaling) en dit aankruisen op het formulier. Is het langer dan 5 jaar gelden, kies dan voor Booster (1 vaccinatie en titer).

De huidige inzichten zeggen dat je levenslang beschermd bent. Opnieuw vaccineren is dus niet nodig.

We raden aan om het normale vaccinatieschema zo goed mogelijk te volgen. Alleen in uitzonderingsgevallen kunnen we hiervan afwijken.
Minimale intervallen zijn:

Tussen de 1e en de 2e vaccinatie: minimaal 4 weken.
Tussen de 2e en de 3e vaccinatie: minimaal 8 weken.
Tussen de 1e en de 3e vaccinatie: minimaal 16 weken.
De titer moet 4 tot 8 weken na de laatste vaccinatie bepaald worden.

Heeft u vragen over uw hepatitis B vaccinatie vanwege een gemiste vaccinatie of een niet afgemaakt schema? Of weet u niet meer of / wanneer u gevaccineerd bent? Dan kunt u contact opnemen met de consulenten van Diagnostiek voor U, via consulenten@diagnostiekvooru.nl.

Als de temperatuur hoger is dan 38 graden Celsius, mag je niet gevaccineerd worden.

Tijdens de zwangerschap wordt vaccineren afgeraden. Het advies is om te wachten tot na de bevalling. Er zijn naar verwachting geen schadelijke gevolgen, maar hierover zijn onvoldoende gegevens bekend. Dus alleen op strikte indicatie en na overleg met de (huis)arts kan toch worden gevaccineerd. Tijdens het geven van borstvoeding mag en kan wel gewoon worden gevaccineerd volgens het schema.

Dit is geen probleem, je mag gevaccineerd worden.

We adviseren om tenminste 14 dagen te wachten na de coronavaccinatie voordat je een andere vaccinatie haalt. Als je dan bijwerkingen krijgt na de vaccinatie, is het makkelijker om te bepalen door welke vaccinatie dat komt. Na een hepatitis B vaccinatie kun je na minimaal 14 dagen gevaccineerd worden tegen corona. Zorg dus dat tussen een hepatitisvaccinatie en een coronavaccinatie altijd minimaal 14 dagen zitten.

Als je geen ziekteverschijnselen hebt, kun je gevaccineerd worden.

Ja, je mag gevaccineerd worden.

Je kunt contact opnemen met de consulenten van Diagnostiek voor U, via afspraak@diagnostiekvooru.nl.

Bloedafname voor titerbepaling (antistoffen) kan op elke locatie van Diagnostiek voor U. Maak hiervoor altijd een afspraak.

  • Via de website van Diagnostiek voor U. Hier vind je tevens alle locaties waar de afname mogelijk is.
  • Telefonisch via 088 - 21 41 149.

Neem altijd het aanvraagformulier (wordt thuisgestuurd) en een geldig legitimatiebewijs mee. Ben je op school gevaccineerd, dan vindt de bloedafname ook plaats op school. De datum krijg je via school te horen. Neem ook dan altijd het (naar het huisadres toegestuurde) aanvraagformulier en een geldig legitimatiebewijs mee.

Het advies is dan (meestal) een verkort hervaccinatieschema: nogmaals 3 dezelfde vaccinaties met steeds 1 maand interval. Dan 4-6 weken na de laatste prik weer bloedafname voor een titerbepaling.