Slaaponderzoek thuis (OSA)

Slaaponderzoek thuis (OSA)

OSA is een slaapstoornis en staat voor Obstructief Slaap Apneu. Apneu betekent letterlijk: ‘geen lucht’ of ‘zonder adem’. Met het slaaponderzoek thuis wordt gekeken of er bij u sprake is van een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis zoals apneu of OSA. Dit doen we met een apparaatje om uw pols (WatchPAT) en een bijbehorende vingersensor.

Waarom dit onderzoek?

Het is normaal dat mensen tijdens hun slaap een enkele keer kort stoppen met ademen. Zolang dit niet te vaak voorkomt, en niet langer dan 10 seconden duurt, is er niets aan de hand.
Bij mensen met apneu kan de adem wel meer dan dertig keer per uur stokken. Een ademstilstand duurt soms veel langer dan 10 seconden. Bij OSA wordt de apneu veroorzaakt door een blokkering (obstructie) van de bovenste luchtwegen. Daardoor wordt de ademhaling onderbroken en zo ontstaat er een gebrek aan zuurstof. Als dit vaak gebeurt, komt de patiënt niet in een verkwikkende slaap. Ook is er vaak sprake van snurken. Overdag kan OSA zich uiten in slaperigheid en slecht functioneren. En op de lange duur geeft OSA zelfs een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Met het slaaponderzoek thuis wordt gekeken of er bij u sprake is van een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis zoals apneu of OSA. Met de uitslag kan uw huisarts u verder behandelen of zo nodig verwijzen.

Wat gaan we doen?

U krijgt bij Diagnostiek voor U de meetapparatuur mee voor het slaaponderzoek, de WatchPAT. Dit is een apparaat dat om uw pols zit en een vingersensor (soort klem op uw vinger). U krijgt duidelijke instructies hoe u de WatchPAT moet aanbrengen en gebruiken. Daarnaast moet u een vragenlijst over uw klachten invullen. Ook vragen we u een formulier in te vullen met vragen over de avond vóór het onderzoek en de nacht van het onderzoek.

Het onderzoek zelf vindt bij u thuis plaats, in uw eigen bed. De WatchPAT voert gedurende de nacht automatisch metingen uit. Dit is pijnloos maar de apparatuur kan wat ongemakkelijk zijn tijdens het slapen. Het apparaatje meet of u ademstops heeft en hoe lang ze duren. De WatchPAT meet ook uw zuurstofgehalte en registreert of u snurkt.

De volgende ochtend koppelt u de apparatuur af. U brengt de WatchPAT en het ingevulde vragenformulier terug naar Diagnostiek voor U. Tijdens uw eerste afspraak krijgt u een inleverdatum en -tijdstip mee. Dit is meestal de volgende werkdag.

De gemeten gegevens worden vervolgens door ons uitgelezen. Daarna beoordeelt de slaapdeskundige (longarts) deze slaapgegevens. Gecombineerd met de ingevulde vragenlijsten kan er bepaald worden of u OSA heeft en in welke mate. Ook kan de slaapdeskundige uw huisarts advies geven over eventuele behandelingsmogelijkheden.

Duur van het onderzoek

U komt voor instructie en het ophalen van de WatchPAT naar Diagnostiek voor U, dit duurt ongeveer 5 tot 15 minuten. Het slaaponderzoek thuis duurt een hele nacht. U slaapt gewoon thuis in uw eigen bed. De volgende dag geeft u de apparatuur en de vragenlijst weer af bij Diagnostiek voor U. Dit duurt 5 minuten.

Hoe snel kan ik terecht?

Wij willen u graag zo snel mogelijk helpen en daarom hebben wij korte wachttijden bij Diagnostiek voor U. Bekijk het actuele overzicht van de wachttijden voor de verschillende onderzoeken of lees meer over wachttijden op deze pagina.

De uitslag

Een slaapdeskundige beoordeelt de nachtelijke registratie van uw slaappatroon en de gegevens van de ingevulde vragenlijsten. Hieruit volgt een uitslag en advies voor eventuele behandeling. We sturen de uitslag van het onderzoek naar uw huisarts. Maak zelf een afspraak met uw huisarts of praktijkondersteuner om de resultaten te bespreken.

U vindt de uitslag van uw onderzoek ook in het cliëntportaal MijnDiagnostiekvoorU. U bepaalt zelf of u de uitslagen bekijkt, vóór u deze met uw zorgverlener bespreekt.

Wilt u meer weten?

Afspraak maken voor
Slaaponderzoek thuis (OSA)
Maak een afspraak

Onderzoek details

  • Aanvraagcode

    81462

  • Declaratiecode

    198501

  • Tarief

    € 346,83