Cardiale echo (echo hart)

Cardiale echo (echo hart)

Bij een cardiale echo onderzoeken we de werking van uw hart met behulp van geluidsgolven (ultrageluid).

Waarom dit onderzoek?

Met dit onderzoek kan de bouw van het hart, de pompfunctie, de werking van de hartkleppen en zelfs de bloedstroom worden gemeten. We maken daarbij ook een hartfilmpje om de elektrische geleiding in het hart te meten. Deze onderzoeken samen geven een beeld hoe het hart functioneert.

Wat gaan we doen?

Bij een cardiale echo zet de echoscopist een transducer (echokop) op de huid van uw borstkas. Dit apparaatje zendt geluidsgolven uit, die het lichaam terugkaatst. Deze geluidsgoven worden dan omgezet in afbeeldingen van het hart. Afwijkingen aan het hart of bloedvaten zijn zo zichtbaar te maken. De geluidsgolven zijn ongevaarlijk en niet pijnlijk.

Duur van het onderzoek

Dit onderzoek duurt ongeveer 30 minuten, dit is inclusief aan- en uitkleden en het maken van een hartfilmpje. Deze tijdsduur is een indicatie, afhankelijk van het onderzoek kan er meer of juist minder tijd nodig zijn.

De uitslag

Als alle beelden en uitkomsten zijn bekeken, wordt de uitslag met een advies gestuurd naar uw (huis)arts. Uw (huis)arts of de praktijkondersteuner bespreekt dit verslag en het advies met u.

Wilt u meer weten?

Bekijk de video