Hepatitis B vaccinatie en Hepatitis B controle (bloedonderzoek)

Hepatitis B vaccinatie en Hepatitis B controle (bloedonderzoek)

U wilt zich laten inenten tegen hepatitis B. Hepatitis B veroorzaakt leverontsteking. Hiervoor zijn drie vaccinaties nodig en een bloedonderzoek. De vaccinaties dienen we u toe in uw bovenarmspier, volgens een vast schema. Na deze drie vaccinaties nemen we bloed af om te kijken of er voldoende antistoffen in uw bloed aanwezig zijn (titerbepaling).

Waarom deze vaccinatie en dit onderzoek?

Hepatitis B wordt via besmet bloed overgedragen. Door vaccinatie wordt u hiertegen beschermd. Er wordt geadviseerd dat mensen met de zogenaamde risicoberoepen zich laten vaccineren tegen hepatitis B. De risicoberoepen zijn o.a. medisch en paramedisch personeel, medewerkers in de zorg, mensen die via ander werk in aanraking kunnen komen met besmet bloed zoals tatoeageshop-medewerkers, schoonheidsspecialisten, etc. Ook stagiaires en mensen die in opleiding zijn voor bovenstaande groepen wordt aangeraden zich te laten vaccineren.

Wat gaan we doen?

We zetten een injectie met het vaccin in uw bovenarm. Dit kan even pijnlijk zijn, en uw arm kan na de vaccinatie wat stijf aanvoelen. Ook kunnen roodheid en zwelling ontstaan.

De drie vaccinaties dienen we u toe volgens een vast schema: de eerste dosis op een gekozen datum, de tweede één maand later en de derde dosis een half jaar na de eerste.

Na de vaccinaties bekijken we door middel van bloedonderzoek of er voldoende antistoffen in het bloed zijn gevormd (de titerbepaling). Dit doen we 4 tot 6 weken na de derde vaccinatie. De hepatitis B vaccinatie levert het beste resultaat als u zich houdt aan het voorgeschreven schema.

Duur van het onderzoek

De vaccinatie zelf duurt minder dan een minuut. De voorbereidingen (het papierwerk) duurt ongeveer 5 minuten.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het bloedonderzoek (titerbepaling) per post thuisgestuurd. Als uw titer voldoende hoog is, dan is dat bewijs dat u levenslang beschermd bent tegen hepatitis B. Bewaar deze uitslag dus goed en maak hiervan een scan of foto.

Wilt u meer weten?

Afspraak maken voor
Hepatitis B vaccinatie en Hepatitis B controle (bloedonderzoek)
Maak een afspraak

Onderzoek details

  • Declaratiecode

    900046

  • Tarief

    € 158,60