Glucose tolerantie test

Glucose tolerantie test

Een glucose tolerantie test (GTT) is een bloedtest om vast te stellen of u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft of - bij zwangeren - zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum). Bij dit onderzoek wordt onderzocht wat er met uw bloedsuikergehalte gebeurt, één en twee uur na inname van een suikerhoudend drankje.

Waarom dit onderzoek?

Bij suikerziekte of zwangerschapsdiabetes kan suiker die via de voeding in het bloed opgenomen wordt, onvoldoende in de lichaamscellen terechtkomen, waar het als brandstof nodig is. In plaats daarvan hoopt glucose zich op in het bloed, wat tot klachten en symptomen kan leiden.

Wat gaan we doen?

Eerst wordt door een vingerprik uw nuchtere glucosewaarde vastgesteld. Vervolgens wordt bloed afgenomen (nuchter) en krijgt u suikerwater te drinken.

Bij de 2-punts GTT wordt na twee uur weer bloed afgenomen. Bij de 3-punts GTT voor zwangeren wordt na een uur én na twee uur bloed afgenomen. Na de deze laatste bloedafname uur is de test afgelopen en mag u weer eten.

In de wachttijd tijdens het onderzoek moet u in de wachtruimte blijven. Het is belangrijk dat u zich niet inspant, omdat hierdoor de uitslag van het onderzoek kan worden beïnvloed. Lezen of puzzelen mag gerust. Neem daarom een tijdschrift, tablet of telefoon mee om de tijd door te komen.

Het suikerdrankje is erg zoet, waardoor u wat misselijk kunt worden. Geef dit dan meteen door aan de medewerker.

Duur van het onderzoek

De test duurt ongeveer 2,5 uur.

De uitslag

De verloskundige of uw (huis)arts ontvangt de uitslag en bespreekt deze met u.

Wilt u meer weten?