Bloedafname voor NIPT

Bloedafname voor NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk een chromosoomafwijking heeft, zoals het down-, edwards- of patausyndroom.

Waarom dit onderzoek?

U kunt kiezen voor de NIPT als u tijdens de zwangerschap al wil weten of uw kind het downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom heeft. Sinds 1 april 2023 is de NIPT onderdeel van het reguliere programma prenatale screening (onderzoeken tijdens de zwangerschap). De test is mogelijk vanaf 10 weken zwangerschap.

Wat gaan we doen?

Dit onderzoek wordt gedaan middels bloedafname. Het NIPT aanvraagformulier ontvangt u via uw verloskundige. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor bloedafname NIPT maakt u vooraf een afspraak, dat kan eenvoudig online.

Duur van het onderzoek

De bloedafname duurt in het algemeen niet langer dan vijf minuten. Het kan wel zo zijn dat u even in de wachtkamer zit, voordat u wordt opgeroepen.

De uitslag

U krijgt de uitslag van de NIPT van uw verloskundig zorgverlener binnen 10 kalenderdagen nadat het bloed op het laboratorium is aangekomen. Wanneer u de uitslag te horen krijgt, hangt af van het onderzoek en verschilt per verloskundige, gynaecoloog en/of ziekenhuis. U wordt hier vóór het onderzoek door uw zorgverlener over geïnformeerd.

Wilt u meer weten?

Op de website van het RIVM vindt u uitgebreide informatie over NIPT; bekijk de video of lees de folder.