Bloedafname voor NIPT

Bloedafname voor NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk een chromosoomafwijking heeft, zoals het down-, edwards- of patausyndroom.

Waarom dit onderzoek?

De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van een wetenschappelijke studie, genaamd TRIDENT-2. Voor bloedafname NIPT moet u vooraf een afspraak maken. Dat kan eenvoudig online.

Wat gaan we doen?

Dit onderzoek wordt gedaan middels bloedafname. Het NIPT Trident-2 aanvraagformulier ontvangt u via uw verloskundige. De test is mogelijk vanaf 11 weken zwangerschap. De kosten bedragen 175 euro. Kiest u voor de NIPT? Dan moet u hiervoor zelf betalen.

Duur van het onderzoek

De bloedafname duurt in het algemeen niet langer dan vijf minuten. Het kan wel zo zijn dat u even in de wachtkamer zit, voordat u wordt opgeroepen.

De uitslag

U krijgt de uitslag van de NIPT van uw verloskundig zorgverlener binnen 10 werkdagen nadat het bloed op het laboratorium is aangekomen. Wanneer u de uitslag te horen krijgt, hangt af van het onderzoek en verschilt per verloskundige, gynaecoloog en/of ziekenhuis. U wordt hier vóór het onderzoek door de aanvrager over geïnformeerd.

Wijzigingen in de basisverzekering 2023

Als u zwanger bent en een medische indicatie heeft, betaalt u per 2023 geen eigen risico meer voor de NIPT. Heeft u geen medische indicatie, dan is de NIPT per 1 april 2023 ook kosteloos.

Wilt u meer weten?

Op de website van het RIVM vindt u deze informatiefolder over de NIPT.
Kijk voor meer informatie over NIPT Trident-2 ook op www.meerovernipt.nl.