Optometrisch onderzoek (oogonderzoek)

Optometrisch onderzoek (oogonderzoek)

Bij het optometrisch onderzoek worden uw ogen, medisch onderzocht door een optometrist. Het onderzoek bestaat uit meting van de gezichtsscherpte en brilsterkte, meting van de oogboldruk, spleetlamponderzoek en een beoordeling van het netvlies.

Waarom dit onderzoek?

Uw huisarts heeft u doorverwezen voor een optometrisch onderzoek omdat u klachten heeft aan uw ogen, uw oogleden of bij het zien. Ook kan het zijn dat u een verhoogd risico heeft op een oogaandoening, maar (nog) geen klachten ervaart. De huisarts beschikt bij oogproblemen vaak niet over voldoende specialistische kennis, ervaring of apparatuur om tot een goede diagnose te komen. Met een uitgebreid en gestandaardiseerd oogonderzoek bij Diagnostiek voor U lukt dit vaak wel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een klinisch optometrist. Dit is een oogheelkundig opgeleide en gekwalificeerde medewerker, die hiervoor gespecialiseerde apparatuur gebruikt.

Wat gaan we doen?

De optometrist stelt u eerst een aantal vragen over uw oogklachten. Ook uit de verwijzing van de huisarts kan hij relevante medische informatie halen. Vervolgens zal de optometrist een aantal oogonderzoeken uitvoeren. Beide ogen worden onderzocht. Het gaat hierbij om meting van de gezichtsscherpte en de brilsterkte, meting van de oogboldruk, een spleetlamponderzoek en een beoordeling van het netvlies. Voor de beoordeling van het netvlies, ook wel fundoscopie genoemd, is het soms nodig om uw pupillen te verwijden met oogdruppels. Hierdoor ziet u tijdelijk wazig en kunt u niet zelf een auto of fiets besturen. U dient dus zelf voor begeleiding te zorgen.

Voor het goed kunnen uitvoeren van de onderzoeken is het belangrijk is dat u uw bril(len), zonnebril, lenzen, lenzendoosje en lenzenvloeistof meebrengt naar de afspraak. Neem ook uw oogmedicatie mee, indien van toepassing.

Duur van het onderzoek

Het oogonderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Hoe snel kan ik terecht?

Wij willen u graag zo snel mogelijk helpen en daarom hebben wij korte wachttijden bij Diagnostiek voor U. Bekijk het actuele overzicht van de wachttijden voor de verschillende onderzoeken of lees meer over wachttijden op deze pagina.

De uitslag

De klinisch optometrist stelt een diagnose na het uitvoeren van de deelonderzoeken en rapporteert deze zo spoedig mogelijk aan uw huisarts. Maak zelf een afspraak met uw huisartsenpraktijk om de resultaten te bespreken. In de rapportage zal de optometrist uw huisarts ook adviseren over eventuele behandeling met bijvoorbeeld oogdruppels, over vervolgcontroles of over eventuele doorverwijzing naar de oogarts. In het laatste geval hoeft in het ziekenhuis het optometrisch onderzoek in principe niet herhaald te worden en kunt u meestal direct door voor aanvullende onderzoeken of zelfs behandeling.

U vindt de uitslag van uw onderzoek ook in het cliëntportaal MijnDiagnostiekvoorU. U bepaalt zelf of u de uitslagen bekijkt, vóór u deze met uw zorgverlener bespreekt.

Wilt u meer weten?

Afspraak maken voor
Optometrisch onderzoek (oogonderzoek)
Maak een afspraak

Onderzoek details

  • Aanvraagcode

    81501

  • Declaratiecode

    192848

  • Tarief

    € 91,90