Samenvatting van het Jaarverslag 2022: Verdere focus op digitalisering en standaardisering

Samenvatting van het Jaarverslag 2022: Verdere focus op digitalisering en standaardisering

Diagnostiek voor U heeft in 2022 wederom verder gewerkt aan digitalisering en standaardisering van processen.

Dit is noodzakelijk om met een efficiëntere bedrijfsvoering en met focus op behoud van kwaliteit van onze dienstverlening het volledige aanbod van laboratoriumdiagnostiek en van functie- en beeldvormend onderzoek te kunnen blijven bieden. Het programma ‘DOP’ (Digitaal Order Proces) is hierbij het meest impactvolle project in het streven naar volledig papierloos werken, van order tot laboratoriumanalyse of tot rapportage onderzoek.

Ook is gedurende het verslagjaar het programma Duurzaamheid gestart. Voor Duurzaamheid is een integraal duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren opgesteld met als streven dat Duurzaamheid een van de pijlers wordt waarop onze organisatie is gebouwd. Meer weten over duurzaamheid bij Diagnostiek voor U? Klik hier.