Diagnostiek en duurzaamheid

Bij Diagnostiek voor U vinden we het vanzelfsprekend om bij te dragen aan een betere wereld. Daarom gaan we aan de slag met een integrale aanpak voor duurzaamheid. Daarin wordt onder andere gewerkt aan: verlagen CO2-uitstoot en klimaatmaatregelen (planet), het verduurzamen van de bedrijfsvoering (profit), duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers én daarnaast verduurzaming van de keten door het eerlijker en menselijker te maken (people).

Verduurzaming van de zorg

Wij zijn lid van de ‘Branchevereniging voor duurzaamheid in de zorg’ namelijk het Milieu Platform Zorgsector (MPZ). Dit platform helpt de zorg te verduurzamen. We streven we ernaar om het keurmerk Milieuthermometer Zorg niveau Brons te behalen. Het bronzen niveau staat voor méér doen dan de eisen van de milieuwetgeving. Het vormt de basis van een praktisch milieuzorgsysteem. Het volgende doel is het behalen van het zilveren niveau. Dit gaat een stap verder en neemt het thema duurzaam inkopen mee. Duurzaam inkopen is een stap waar nog veel mee te winnen is.

Om onze milieuscore te kunnen meten en verbeteren, werken we met de Milieubarometer.

Onze doelen

People
Zorg voor medewerkers, cliënten, klanten; duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de zorg toegankelijk houden voor iedereen (inclusie).

Planet
Verlagen van onze CO2-footprint (vastgoed, afval, vervoer).

Profit
Streven naar een financieel gezonde organisatie (eerlijke prijs voor onze dienstverlening). Bijdragen aan het verlagen van de oplopende zorgkosten.

Samen aan de slag

Benieuwd waar we al mee bezig zijn? Een eerste indruk van onze activiteiten: om onze CO2-uitstoot te verlagen hebben we 286 zonnepanelen in gebruik op onze hoofdlocatie. Ook hebben we een flexibel thuiswerkbeleid, wat zorgt voor minder reisbewegingen en daardoor minder CO2-uitstoot. We zetten daarnaast in op energiebesparing, met LED-verlichting en verlaging van de stand van de thermostaat. Ook op het gebied van afval en circulariteit zijn we aan de slag gegaan. Denk aan afvalscheiding, minder papiergebruik en mokken in plaats van wegwerpbekers.

Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van de organisatie. We ontwikkelen programma’s die er voor zorgen dat mensen in staat zijn om hun werk goed en plezierig te kunnen blijven doen, ondanks vergrijzing, digitalisering en economische veranderingen. Deze programma’s gaan over: de fysieke gezondheid (beweging en voeding), de mentale gezondheid (werkdruk, flexibiliteit, lerend vermogen) en financiële gezondheid. Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers waarborgen we o.a. door het gebruik van een generatieregeling. Het doel van deze regeling is om op een gezonde wijze naar de pensioengerechtigde leeftijd toe te werken.

Mooie stappen hebben we al gemaakt en er volgen er nog veel meer. Houd deze pagina in de gaten voor al onze ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Green Team

Binnen Diagnostiek voor U hebben we een ‘Chief Sustainability Officer’. Hij is de kartrekker van de campagne ‘Duurzaam, natuurlijk!’ en werkt aan de implementatie van duurzaamheid binnen Diagnostiek voor U. Gelukkig hoeft hij het niet helemaal alleen te doen. Hij wordt ondersteund door het Green Team. Dit team van medewerkers is een brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie en geldt als klankbordgroep en ambassadeurs.

Het Green Team komt elke maand bij elkaar en heeft als doel duurzaamheid onder de aandacht te brengen en te behouden in de hele organisatie. Ze toetsen / klankborden ideeën en acties, houden duurzaamheid op de agenda binnen de afdelingen én bedenken initiatieven en ideeën.

Hoe denkt het Green Team over duurzaamheid? Bekijk de video!