Bij Diagnostiek voor U staat u als klant centraal. Zo wordt u efficiënt en klantvriendelijk geholpen door vakkundig en vriendelijk personeel en kunt u binnen 5 werkdagen (afhankelijk van het onderzoek) terecht voor laboratoriumbepalingen, diagnostieken en spreekuren.

U kunt voor veel onderzoeken terecht bij Diagnostiek voor U: klik hier voor alle informatie per onderzoek.

Dit hangt af van de locatie en van het soort onderzoek. De gegevens van de locaties bij u in de buurt vindt u in het locatieoverzicht. Op de locatiepagina klikt u eerst op het soort onderzoek, waarna u de bijbehorende openingstijden ziet verschijnen.

Nadat u een verwijzing van uw (huis)arts of verloskundige heeft gekregen kunt u contact opnemen met ons afsprakencentrum via telefoonnummer 088 - 21 41 149.

Als u een afspraak heeft gemaakt die u wilt verzetten, kunt u contact opnemen met het Afsprakencentrum via 088 – 21 41 149.

Ja, dat kan. U kunt uw bloed op iedere andere locatie van Diagnostiek voor U laten afnemen. Voor een overzicht van al onze locaties en openingstijden kunt u hier klikken.

Ja. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kunt u alleen op afspraak bloed laten afnemen. Een overzicht van al onze locaties en openingstijden vindt u in het locatieoverzicht.

Dit kan alleen op aanvraag van uw huisarts. Voor het maken van een afspraak belt u naar: 088 – 21 41 202.

U kunt contact opnemen met uw huisarts om u te laten afmelden voor de diabetesdienst. Als u alleen een ingeplande afspraak wilt afzeggen dan kunt u bellen naar het dienstencentrum 088 - 21 41 177. U krijgt vervolgens een nieuwe uitnodiging.

De uitslag van het onderzoek is binnen enkele dagen bekend, bij bloedonderzoek vaak de volgende dag al.
We sturen deze direct door naar uw (huis)arts of verloskundige. Het kan zijn dat uw (huis)arts meer tijd nodig heeft voor het verwerken van uw uitslagen. Als het goed is, heeft u met uw (huis)arts besproken wanneer u hierover kunt bellen. Wanneer dit niet het geval is, kunt u zelf even contact opnemen met de assistente. Uw (huis)arts, verloskundige of diëtiste zal de uitslag met u bespreken.

Wij mogen vanuit privacy-overwegingen (Wet op de privacy) uitslagen nooit telefonisch doorgeven. Eventueel kan de uitslag wel schriftelijk naar u verzonden worden.

Wij sturen de factuur naar de cliënt wanneer deze niet verzekerd is, of wanneer het onderzoek niet onder de basisverzekering valt. In dat geval kunnen wij de factuur niet indienen bij de zorgverzekeraar. Daarom ontvangt u per post een factuur, nadat het onderzoek is uitgevoegd. De factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van (de inhoud van) uw aanvullende verzekering zal uw zorgverzekeraar de factuur aan u vergoeden.

Nee, De Trombosedienst is een andere organisatie. Het telefoonnummer is: 040 – 214 12 62.

Mocht u na een bezoek aan Diagnostiek voor U een klacht hebben, dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris. U kunt een klacht indienen door middel van het invullen van het klachtenformulier.

Diagnostiek voor U mag onderzoeken aangevraagd door een huisarts of verloskundige rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor onderzoeken aangevraagd door vrijwel alle andere artsen zijn we verplicht de factuur rechtstreeks aan u te sturen. Wij mogen de naam van de arts die de aanvraag voor u deed nooit wijzigen. Een factuur die u rechtstreeks van ons ontvangt kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van uw verzekering. Diagnostiek valt altijd ten lasten van uw eigen bijdrage.

Het komt wel eens voor dat een laboratoriumonderzoek (zoals bloedafname) niet volledig uitgevoerd kan worden vanwege onvoldoende of ontbrekend materiaal. U wordt dan gevraagd voor het extra materiaal een tweede keer te komen. 

Wij factureren kosten op afnamedatum. Vandaar dat als u op twee verschillende data bent geweest u ook een factuur of afrekening van uw zorgverzekering ontvangt waarop deze twee verschillende data staan vermeld. De onderzoeken die uitgevoerd zijn met het extra materiaal worden op de tweede datum gefactureerd.

Mensen met een chronisch ziektebeeld zoals Diabetes, Cardiovasculair Risico en  Astma/COPD, Pre-diabetes (verstoorde glucose), Schildklier- en Geneesmiddelencontrole en Metaboolscreening krijgen periodiek onderzoeken. Dit gebeurt op verzoek van de huisarts of praktijkondersteuner. Voor een van deze onderzoeken zijn een of meerdere oproepbrieven naar uw adres verstuurd. Aan deze oproepen zijn administratieve kosten verbonden, dit heet registratietarief. Deze kosten worden in rekening gebracht na uitvoering van het onderzoek.

Voor het afnemen van bloed op een van onze locaties brengen wij een zogenaamd ordertarief in rekening. Het thuispriktarief is een toeslag op dit ordertarief voor het afnemen van bloed bij u thuis, omdat wij daarvoor meer administratieve en logistieke kosten maken.

Het lage thuispriktarief met code 079986 wordt in rekening gebracht bij periodiek huisbezoek voor het afnemen van bloed, waarbij de gegevens van de patiënt minimaal 2 werkdagen voor het huisbezoek bij de zorgaanbieder bekend zijn.

Het hoge thuispriktarief met code 079987 wordt in rekening gebracht bij incidenteel huisbezoek voor het afnemen van bloed, waarbij de gegevens van de patiënt minder dan 2 werkdagen voor het huisbezoek bij de zorgaanbieder bekend zijn.