Samenvatting Jaarverslag 2023: Volledig diagnostisch portfolio

Samenvatting Jaarverslag 2023: Volledig diagnostisch portfolio

Diagnostiek voor U heeft in 2023 haar regionale positie versterkt met het aanbod van een volledig diagnostisch portfolio voor aanvragers in de eerste lijn.

In 2023 heeft Diagnostiek voor U verdere invulling gegeven aan haar regionale strategie met het aanbod van een volledig diagnostisch portfolio aan aanvragers in de eerste lijn. Steeds meer huisartsen in de regio Zuidoost-Brabant maken gebruik van onze dienstverlening, doordat we één loket bieden voor laboratoriumdiagnostiek, beeldvormend onderzoek en functieonderzoek. Om bij te dragen aan de beschikbaarheid van zorg en aan reductie van lange wachttijden is in 2023 de dienstverlening oogdiagnostiek in samenwerking met de tweede lijn voorbereid en inmiddels in 2024 van start gegaan. Deze samenwerking met de tweede lijn geeft invulling aan de juiste zorg op de juiste plek, passend bij het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Naast de dienstverlening aan aanvragers en cliënten hebben we in 2023 ook belangrijke stappen gezet op gebied van de thema’s duurzaamheid, digitalisering en standaardisering. Het ondertekenen van de Green Deal in november 2023 bekrachtigde de al ingezette koers van de organisatie op het gebied van duurzaamheid (people, planet & profit). Met het programma ‘Project Redesign’ zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in organisatieprocessen. Door optimaliseren, standaardiseren en digitaliseren zijn verschillende processen opnieuw ingericht, zowel binnen de organisatie als met samenwerkingspartners en aanvragers.

De komende jaren blijven we op deze thema’s focus houden. Externe ontwikkelingen zoals de schaarste op de arbeidsmarkt, het Integraal Zorgakkoord en de stijgende zorgkosten, zorgen ervoor dat anticiperen op deze ontwikkelingen steeds belangrijker wordt. Dat vraagt om een wendbare organisatie.