Samenvatting Jaarverslag 2021

Samenvatting Jaarverslag 2021

In de samenvatting van het Jaarverslag 2021 laat Diagnostiek voor U zien dat het wederom een positief resultaat heeft behaald.

Ook in 2021 had de coronapandemie veel invloed op de organisatie. Enerzijds omdat coronadiagnostiek een belangrijk deel van de omzet vormde, anderzijds vanwege achterblijvende reguliere dienstverlening bij voornamelijk huisartsen. Desalniettemin konden veel cliënten terecht voor onderzoek, zijn veel laboratoriumanalyses uitgevoerd en is de continuïteit van onze dienstverlening op peil gehouden.

Door verschillende ontwikkelingen in het diagnostisch landschap, heeft Diagnostiek voor U gekozen voor een stevigere en zelfstandige koers. Er is een grote stap gemaakt in verdere digitalisering en standaardisatie van processen, wat heeft geresulteerd in een efficiëntere bedrijfsvoering. Ook groeide de aandacht voor strategische groei, met name ook buiten de regio Zuidoost-Brabant. Hiervoor zijn aanpassingen gedaan in de organisatiestructuur evenals in vele processen. Door de aanpassingen blijft het mogelijk om meer aandacht en tijd te hebben voor en kwaliteit te leveren aan onze aanvragers, zorgverleners en andere stakeholders.