Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Diagnostiek voor U is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid, continuïteit van de dienstverlening en voor de bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht toetst het beleid en de besluiten van de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Mevrouw dr. K.C.A.M. Nabbe – voorzitter

  • Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven, voorzitter RvB
  • Zorggroep Verloskunde Zuid Oost Brabant, lid bestuur

Raad van Toezicht per 1-1-2022