Raad van bestuur en raad van toezicht

Diagnostiek voor U is een stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid, continuïteit van de dienstverlening en voor de bedrijfsvoering. De raad van toezicht toetst het beleid en de besluiten van de raad van bestuur.

Raad van bestuur

Voorzitter raad van bestuur

dr. Karin Nabbe

Raad van toezicht

Voorzitter raad van toezicht

John Taks

Lid raad van toezicht

Saskia Hoskens

Lid raad van toezicht

Sandra Snoeren

Lid raad van toezicht

Chris Doomernik

Lid raad van toezicht

Frank van der Vloed