Privacy statement werving en selectie

Jouw persoonsgegevens zijn bij ons in veilige handen. Diagnostiek voor U garandeert een zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen.
Wij houden ons dan ook aan de wet- en regelgeving met in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement over de werving- & selectieprocedure (hierna genoemd W&S-procedure) staat hoe wij omgaan met de verwerking van jouw gegevens.

Wat bedoelen we precies met persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Denk daarbij aan:

  • Naam- en adresgegevens
  • E-mailadres
  • Motivatiebrief en curriculum vitae (cv)
  • Openbare profielen (LinkedIn/website)
  • Foto en/of audiovisueel sollicitatiefilmpje


Van wie en hoe verwerken wij de persoonsgegevens?

Dit privacy statement geldt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van de W&S-procedure bij de Diagnostiek voor U. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen en zijn alleen in het bezit van de HR-afdeling en de betreffende afdeling waarop jij als sollicitant(e) solliciteert.

Word je aangenomen? Dan verwerken we de verkregen persoonsgegevens voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zoals voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst en voor administratieve doeleinden. De persoonsgegevens worden in eerste instantie verzameld uit de cv die je ons gestuurd hebt. Ook worden er persoonsgegevens verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact of nadere schriftelijke informatieverschaffing met jou als sollicitant en/of referenten.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Sollicitanten ontvangen binnen 28 dagen na de sluitingsdatum van de vacature bericht over de voortgang van de sollicitatieprocedure.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijderen wij 4 weken na afwijzing de sollicitatiegegevens, tenzij wij dit anders met de sollicitant zijn overeengekomen. Geef je toestemming dat wij je gegevens in onze portefeuille mogen bewaren? Dan vragen wij je via e-mailadres werk@diagnostiekvooru.nl om toestemming. Als wij deze toestemming binnen één week ontvangen, bewaren wij je gegevens een half jaar.

Sollicitanten die ons een open sollicitatie sturen, vragen wij ook via e-mail om toestemming. Als de sollicitant daarna in dienst treedt, bewaren wij de sollicitatiegegevens in het personeelsdossier en dus niet meer in ons portefeuillebestand.

Wat zijn jouw rechten?

Als sollicitant en als (toekomstige) medewerker ben je eigenaar van jouw persoonsgegevens en heb je bepaalde rechten. Als je gebruik wilt maken van deze rechten, kun je een verzoek sturen naar de HR-afdeling van Diagnostiek voor U, via het e-mailadres: werk@diagnostiekvooru.nl.

Je rechten zijn:

  1. recht op inzage
  2. recht op correctie en aanvulling: als er aantoonbare fouten in je persoonsgegevens staan, of als ze onvolledig zijn, dan kun je vragen om correctie of aanvulling van de gegevens.
  3. recht om jouw gegevens te verwijderen.


Vragen en/of opmerkingen?

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Diagnostiek voor U? Geef dit dan aan ons door via werk@diagnostiekvooru.nl of per post: Diagnostiek voor U, Afdeling HRM, Postbus 6274, 5600 HG Eindhoven.