Onze gedragscode

Gedragscode voor cliënten, bezoekers, klanten en derden

Hieronder vindt u onze gedragscode. Deze geldt op al onze locaties. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Respect voor elkaar is het algemeen uitgangspunt waarop onze gedragsregels zijn gebaseerd.

Wat u van ons mag verwachten:

 • Wij ontvangen onze patiënten en bezoekers vriendelijk en behandelen hen met respect.
 • Wij geven aandacht aan onze patiënten, luisteren naar hun wensen en tonen begrip en inlevingsvermogen.
 • Wij informeren onze patiënten op een eerlijke en begrijpelijke manier over de zorg die we verlenen.
 • Wij komen onze afspraken na.
 • Wij kijken kritisch naar onszelf, nemen feedback serieus en staan open voor verbetering.
 • Wij respecteren ieders privacy en gaan zorgvuldig om met informatie over onze patiënten.

Wat wij van iedereen verwachten:

 • Wij accepteren geen belediging, discriminatie, bedreiging, agressie, geweld, intimiteiten en/of seksuele intimidatie jegens wie dan ook.
 • U mag geen overlast veroorzaken voor anderen.
 • Alcohol, drugs, gevaarlijke voorwerpen en/of wapens zijn niet toegestaan in of rondom onze gebouwen.
 • Wij accepteren geen patiënten/ bezoekers onder invloed van alcohol/drugs, deze kunnen de toegang tot het gebouw worden geweigerd of weggestuurd worden.
 • Diefstal en vandalisme worden niet getolereerd.
 • In al onze gebouwen geldt een algeheel rookverbod.
 • Dieren zijn niet toegestaan in onze gebouwen, m.u.v. hulphonden.
 • Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan om te fotograferen, filmen en of geluidsopnamen te maken.

Wanneer iemand zich niet aan deze regels houdt, kunnen wij:

 • De politie alarmeren en/of aangifte doen.
 • Schade verhalen op de veroorzaker.
 • Overlastgevers uit het gebouw laten verwijderen.
 • Een ontzegging geven om de locatie nog te mogen betreden.