Volledige gegevensuitwisseling diagnostiek met het ziekenhuis

Volledige gegevensuitwisseling diagnostiek met het ziekenhuis

Wordt een patiënt na een onderzoek bij Diagnostiek voor U doorverwezen naar het Catharina Ziekenhuis, Máxima MC of het Anna Ziekenhuis? Dan kunnen de zorgverleners in de ziekenhuizen alle diagnostiek inclusief laboratoriumuitslagen van Diagnostiek voor U direct digitaal in het elektronisch patiëntendossier inzien, wanneer de patiënt daarvoor bij Diagnostiek voor U toestemming geeft. Dit voorkomt dat een patiënt onnodig onderzoeken in het ziekenhuis opnieuw hoeft te ondergaan.

Diagnostiek voor U beschikt samen met het Catharina Ziekenhuis, Máxima MC en het Anna Ziekenhuis over een digitaal netwerk waarop, met toestemming van de patiënt, diagnostische gegevens worden uitgewisseld. Tegenwoordig is het mogelijk om niet alleen radiologische beelden, maar ook andere diagnostische onderzoeken met elkaar te delen.

Diagnostiek direct beschikbaar

Hiertoe is een netwerk ingericht dat direct inzien van medische documenten en beelden van de andere zorgorganisaties op een gestandaardiseerde en beveiligde manier mogelijk maakt. Het is daarmee niet meer nodig om beelden en verslagen op DVD of elektronisch naar elkaar op te sturen. Dat scheelt tijd en werk voor de zorgverleners. Met deze ontwikkelingen zijn deze vier zorgorganisaties in Zuidoost-Brabant voorlopers op het gebied van de uitwisseling van diagnostiek.

Toestemming geven

De patiënt heeft zelf de regie over het al dan niet inzichtelijk maken van de diagnostiek in de deelnemende ziekenhuizen. Dit kan door de toestemming bij Diagnostiek voor U kenbaar te maken via het cliëntportaal 'MijnDiagnostiekvoorU'. Is de toestemming nog niet geregistreerd, dan zal het ziekenhuis het verzoek doen aan de patiënt om de toestemming bij Diagnostiek voor U vast te leggen en dit terug te communiceren aan het ziekenhuis. Op die manier blijven de lijnen het kortst en de regie bij de patiënt.