Update integraal duurzaamheidsprogramma

Update integraal duurzaamheidsprogramma

Duurzaamheid is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt in onze samenleving; het besef groeit dat we zorgvuldiger moeten omgaan met onze wereld en de mensen om ons heen, zodat ook de generaties na ons kunnen genieten van een leefbare aarde. Vandaar dat we bij Diagnostiek voor U in 2022 zijn gestart met een integraal duurzaamheidsprogramma. Onze ambitie is dat we verder willen gaan dan de wettelijke verplichtingen. Dat is terug te vinden in concreet geformuleerde doelstellingen.

Greendeal Duurzame Zorg 3.0

Diagnostiek voor U heeft zich aangesloten bij de ‘Green Deal Samen werken aan duurzame zorg 3.0’. Zorginstellingen, overheden en bedrijven hebben hierin afspraken gemaakt, zodat de zorg ook op lange termijn goed is voor mensen, planeet en welvaart en niet leidt tot extra vervuiling of gezondheidsklachten.

Milieu Platform Zorg

Diagnostiek voor U is lid van Milieu Platform Zorg. We maken gebruik van de Milieuthermometer en de bijbehorende Milieubarometer, tools om onze voortgang bij te houden en te meten. Daarnaast hebben we ons vanzelfsprekend geconformeerd aan de in de klimaatwet gestelde doelen:

  1. Het percentage afval bij Diagnostiek voor U wordt teruggebracht tot 50% (ten opzichte van 1990)
  2. De totale CO2-uitstoot van Diagnostiek voor U wordt gereduceerd tot 55% (ten opzichte van uitstoot van 1990).

Vermindering en scheiding van afval

Om onze afvalberg te reduceren voeren we op allerlei gebieden maatregelen door. We zorgen ervoor dat we minder materialen verbruiken en verspilling voorkomen. Ook schakelen we zoveel mogelijk over naar het gebruik van duurzame verpakkingsmaterialen of alternatieven die minder schade veroorzaken aan het milieu. Om de stroom restafval zo klein mogelijk te maken scheiden we ons afval.

Een greep uit de acties die we al doorgevoerd hebben:

  • Vanaf juni 2023 zijn we gestopt met recyclebare wegwerpbekers en gebruiken we eigen mokken. Hiermee besparen we meer dan 90.000 papieren bekertjes per jaar.
  • We nemen maatregelen om verspilling van reagentia en afval te voorkomen. Wanneer mogelijk bieden we bestellingen in bulk om de hoeveelheid verpakkingen te reduceren.
  • Afdeling Inkoop en het centraal magazijn op locatie Boschdijk letten zeer scherp op de houdbaarheid van materialen. Dit voorkomt onnodig verspilling.
  • Voor de 200.000 gele afnamezakjes per jaar maken we gebruik van het nieuwe materiaal PIR (Post Industrial Regeneraat), dit bestaat uit 50% gerecycled materiaal. Het zorgt voor 40% minder CO2 uitstoot en minder water- en energieverbruik.
  • We scheiden ons afval in de stromen plastic, papier, karton, chemisch en ziekenhuisafval.
  • Er is een voorbereiding gestart om de plastic feces opvangzakjes te vervangen door opvangzakjes op basis van papier.

Vermindering van CO2 uitstoot

Om onze CO2-uitstoot te verlagen hebben we 286 zonnepanelen in gebruik op onze hoofdlocatie. We zetten volop in op energiebesparing; denk aan LED-verlichting en verlaging van de stand van de thermostaat. Onze hoofdlocatie heeft al jaren energielabel A, na alle investeringen verwachten we nu zelfs een A+ energielabel. Daarnaast hebben we een flexibel thuiswerkbeleid, wat zorgt voor minder reisbewegingen en daardoor minder CO2-uitstoot.

Duurzaam inkopen

Wanneer we goederen en diensten inkopen bij leveranciers is het belangrijk dat zij voldoen aan onze duurzaamheidsnormen. Daarom verwijzen we in alle contracten naar de voorwaarden van de AIVG 2022 (Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg). Hierin staan voorwaarden voor maatschappelijk verantwoord inkopen waaraan leveranciers moeten voldoen.

Zorg voor werknemers binnen en buiten de organisatie

Duurzaamheid betekent ook: zorg voor medewerkers, cliënten, klanten; duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de zorg toegankelijk houden voor iedereen (inclusie). Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van de organisatie. We ontwikkelen programma’s die er voor zorgen dat mensen in staat zijn om hun werk goed en plezierig te kunnen blijven doen, ondanks vergrijzing, digitalisering en economische veranderingen. Deze programma’s gaan over: de fysieke gezondheid (beweging en voeding), de mentale gezondheid (werkdruk, flexibiliteit, lerend vermogen) en financiële gezondheid.

Intern

Een ‘Chief Sustainability Officer’ is aangesteld voor het monitoren en bewaken van alle duurzaamheidsacties. Hij is de kartrekker van de interne campagne ‘Duurzaam, natuurlijk!’ en werkt aan de implementatie van duurzaamheid binnen Diagnostiek voor U. Gelukkig hoeft hij het niet helemaal alleen te doen. Hij wordt ondersteund door het Green Team. Dit team van medewerkers is een brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie en geldt als klankbordgroep en ambassadeurs. Het Green Team komt elke maand bij elkaar. Ze toetsen ideeën en acties, houden duurzaamheid op de agenda binnen de afdelingen én bedenken initiatieven en ideeën.

Met de Duurzaamheid Monitor houden we onze medewerkers op de hoogte van de resultaten op het gebied van energieverbruik en afvalvermindering.

En we gaan door

Mooie stappen hebben we al gemaakt, maar we zijn er natuurlijk nog niet. De komende jaren blijven we stevig inzetten op duurzaamheid in al zijn aspecten. Zo gaan we aan de slag met ons mobiliteitsbeleid, met als doel het terugbrengen van onze CO2-footprint rondom vervoersbewegingen in de breedste zin van het woord. Ook ligt er nog een uitdaging op het gebied van afvalvermindering binnen onze productie-omgeving en we willen kritisch kijken naar ons waterverbruik en afvalwater.