Nieuwe vingerprik Trombosedienst: patiëntvriendelijker en efficiënter

Nieuwe vingerprik Trombosedienst: patiëntvriendelijker en efficiënter

Trombosedienst Regio Eindhoven is als eerste in de regio Zuidoost-Brabant in mei 2022 gestart met de vingerprikmethode voor het meten van de stollingswaarde (de INR, de International Normalized Ratio, internationale maat voor de stolbaarheid van bloed).

De Trombosedienst regio Eindhoven is een zelfstandige stichting die gedeeltelijk is gehuisvest in het pand van Diagnostiek voor U, locatie Eindhoven. De Trombosedienst verzorgt de begeleiding en advisering van patiënten in het kader van een antistollingsbehandeling met vitamine K-antagonisten (bloedverdunners). De trombosedienst in de regio Eindhoven werkt nauw samen met de bloedafnamedienst Diagnostiek voor U. Hun activiteiten sluiten naadloos aan op elkaar.

Normaal gesproken werd de INR-waarde bij een patiënt bepaald door het afnemen van bloed via een prik in de arm, de venapunctie. Een andere methode voor het bepalen van de INR-waarde is de vingerprik; met één klein prikje in de vinger en slechts één druppel bloed wordt de stollingswaarde bepaald. De uitslag is direct beschikbaar. Deze methode wordt door de Trombosedienst Regio Eindhoven/Weert al jaren ingezet bij een groep zelfmeetpatiënten. En vanaf mei nu ook bij alle patiënten in de regio die met regelmaat een trombosecontrole hebben op de prikpost of bij het huisbezoek. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de INR-uitslag via de vingerprikmethode is gelijk aan die van de huidige manier van bloedafname.

De vingerprikmethode draagt bij aan betere zorg. Medewerkers van de Trombosedienst Regio Eindhoven komen op de prikpost of bij de patiënt thuis om de vingerprikmethode te verrichten. De gegevens worden direct digitaal ingevoerd en verwerkt. Internist en medisch leider van de Trombosedienst Regio Eindhoven, Anouk Gulpen, voegt toe: “Met een klein prikje in de vinger wordt de stollingswaarde bepaald en is de uitslag direct beschikbaar. De kwaliteit blijft onveranderd, maar door de snelle uitslag kunnen we sneller anticiperen op de specifieke situatie van de patiënt. Deze innovatie draagt bij aan een patiëntvriendelijkere en efficiëntere trombosezorg.”

De vingerprik is voor de patiënt fijner, er wordt niet meer in de arm maar in de vinger geprikt. Een ander voordeel voor de patiënt is dat de uitslag direct beschikbaar is, medicatie kan hier meteen op aangepast worden. “Wat fijn dat ik nu ook zelf meteen de uitslag weet” is de reactie die een bloedafnamemedewerkster nu vaak hoort van patiënten die met regelmaat een trombosecontrole hebben.