Nieuw! Nabepalingen aanvragen via ZorgDomein

Nieuw! Nabepalingen aanvragen via ZorgDomein

Bij Diagnostiek voor U is het mogelijk om binnen 4 dagen na bloedafname nabepalingen aan te vragen uit eerder afgenomen materiaal. Vanaf 1 oktober 2023 hoeven zorgverleners hier niet meer voor te bellen, maar kunnen ze dit zelf eenvoudig aanvragen via ZorgDomein.

Hiervoor is een speciaal aanvraagformulier ontwikkeld, ‘Labdiagnostiek Nabepalingen’. Er zijn mogelijk wel beperkingen waarmee rekening gehouden moet worden, zoals de aanwezigheid van het benodigde materiaal/de juiste buis of de houdbaarheid van de test. De zorgverlener krijgt in alle gevallen een nieuwe rapportage.