Nieuw Holteronderzoek bij Diagnostiek voor U: registratie hartritme 3 dagen

Nieuw Holteronderzoek bij Diagnostiek voor U: registratie hartritme 3 dagen

Om een goed beeld van het hartritme te krijgen wordt met regelmaat een Holteronderzoek aangevraagd. Tot voor kort waren er twee mogelijkheden: een Holter van 1 dag (24 uur) of van 7 dagen. Vanaf 12 september 2022 kan bij Diagnostiek voor U ook een Holteronderzoek met een registratietijd van 3 dagen aangevraagd worden.

Om het ritmeonderzoek meer op maat in te zetten, passend bij de klachten van de patiënt, bieden wij nu ook een registratietijd voor de duur van 3 dagen. Vaak blijkt namelijk dat het registreren van 1 dag of 3 dagen al voldoende informatie geeft. Een registratie van 7 dagen, die veel belasting geeft voor de patiënt, kan zo soms vermeden worden. Onafhankelijk van de duur van de registratie is het mogelijk om een event te markeren.

De Holteronderzoeken van 1 dag en van 3 dagen zijn niet alleen minder belastend voor de patiënt, de aanvrager heeft ook sneller de diagnostiek rond en kan dus sneller de patiënt geruststellen of behandelen. Het blijft mogelijk om de Holter van 7 dagen in te zetten als de klachten van de patiënt daar aanleiding toe geven.

Aansluiting van de Holter door medisch professional

Bij Diagnostiek voor U wordt, volgens de criteria van de Nederlandse Cardiologen Vereniging, de Holter aangemeten door een speciaal daarvoor medisch opgeleide professional. Deze kan direct het hartritme en de technische kwaliteit van de opname controleren. Dit verhoogt de kwaliteit van de resultaten en voorkomt dat onderzoeken opnieuw gedaan moeten worden. De patiënt hoeft dus het kastje niet zelf aan te sluiten.