Medische gegevens delen met tweedelijnszorg

Medische gegevens delen met tweedelijnszorg

Voor al onze medische onderzoeken hebben wij de mogelijkheid om de medische gegevens te delen met het Catharina Ziekenhuis, het Máxima Medisch Centrum en het Anna Ziekenhuis. De oplossing die daarvoor gebruikt wordt heet ‘XDS’, dat staat voor ‘cross document sharing’. In de aangesloten ziekenhuizen is dit systeem beter bekend als ‘regiobeelden’. Diagnostiek voor U biedt hiermee de ziekenhuizen de mogelijkheid voor het inzien van alle medische gegevens die Diagnostiek voor U van de patiënt beschikbaar heeft.

Het proces met XDS is zo ingericht dat zowel bij de opvragende partij als bij Diagnostiek voor U, de aanbieder van de medische gegevens, geen administratieve werkzaamheden verricht hoeven te worden. In het ziekenhuis kan de patiënt in het systeem opgezocht worden en kan de specialist direct de medische gegevens van de patiënt inzien en naar keuze opslaan in het eigen systeem. Uiteraard kan de inzage en uitwisseling alleen plaatsvinden als de patiënt bij Diagnostiek voor U akkoord heeft gegeven voor het uitwisselen van zijn medische gegevens (dat kan in zijn of haar cliëntportaal MijnDiagnostiekvoorU).

Veel voordelen

Deze wijze van delen van medische gegevens levert veel voordeel op. Allereerst voor de patiënt: bij eventuele doorverwijzing naar het ziekenhuis zijn de volledige medische gegevens al beschikbaar voor de specialist. Het ziekenhuis hoeft geen medische gegevens meer op te vragen via beveiligde e-mail en deze dus ook niet apart te verwerken in het eigen ziekenhuissysteem om het beschikbaar te stellen aan de specialist. Daarnaast kan het dubbel diagnostiek voorkomen.

Ook geeft het onze aanvragers van diagnostisch onderzoek vertrouwen dat als de patiënt na diagnostiek moet worden doorverwezen naar het ziekenhuis, de medische gegevens snel en veilig bij de specialist bekend zijn. Zij hoeven daar niet zelf nog iets voor te doen.

Met deze wijze van het delen van medische gegevens levert Diagnostiek voor U een relevante bijdrage in de samenwerking tussen eerste- en tweedelijns artsen. Wij faciliteren hiermee onze aanvragers en specialisten en leveren wij samen met de regionale ziekenhuizen een verdere bijdrage aan efficiëntere zorg.