Jaarverslag 2019: Samen sterk

Jaarverslag 2019: Samen sterk

Het jaarverslag 2019 van Stichting Synergos is gereed, met als titel Samen Sterk. Hierin blikken we terug op onze activiteiten, samenwerkingen en geven we inzicht in de resultaten van het afgelopen jaar, zowel inhoudelijk als financieel.

Persoonlijke verhalen

Karin Nabbe, voorzitter van de Raad van Bestuur, blikt terug op haar start als bestuurder bij Stichting Synergos en gaat in op de bestuursvisie. Een aantal medewerkers vertelt over hun bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van productontwikkeling en innovatie. Daarnaast vertellen relaties hoe zij de samenwerking met onze organisatie ervaren. Deze persoonlijke verhalen geven een mooi kijkje in de keuken van Diagnostiek voor U, de Trombosedienst Regio Eindhoven en hun medewerkers.

Overzicht activiteiten in cijfers en financiële resultaat

Het jaarverslag wordt afgesloten met een grafisch overzicht van onze activiteiten in 2019 en een beknopt overzicht van het financiële resultaat.Samen sterk: de moeite van het lezen waard! Je vindt het hele jaarverslag hieronder als bijlage.