Diagnostiek voor U levert bijdrage aan belangrijke stappen naar een gezondere regio

Diagnostiek voor U levert bijdrage aan belangrijke stappen naar een gezondere regio

Donderdag 25 november heeft onder grote belangstelling de Kick-off van 'Vitaal in Brainport' plaatsgevonden. Diagnostiek voor U was één van de 70 betrokken organisaties die tijdens deze feestelijke bijeenkomst het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ tekende.

Deze organisaties gaan samen de schouders zetten onder een beweging die ervoor moet zorgen dat in 2030 alle inwoners van de Brainportregio tenminste 3 extra jaren leven in goede gezondheid. Tevens is het streven om de gezondheidsverschillen met 20 procent te doen afnemen.

Meer informatie over het regioakkoord 'Gezonder leven voor iedereen' vindt u hier.

Het regioakkoord is een initiatief van GGD Brabant-Zuidoost, Gemeente Eindhoven, GROZzerdam 'Vitaal in Brainport' en Coöperatie Slimmer Leven.