Diagnostiek voor U gaat voor duurzaamheid

Diagnostiek voor U gaat voor duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema. Ook Diagnostiek voor U is gestart met het opstellen van een duurzaamheidsbeleid. De eerste stappen zijn al zichtbaar. Zo heeft Diagnostiek voor U, in samenwerking met Equans (technische dienstverlener), gewerkt aan het gas- en elektra gebruik.

Door de Equans Geregeld-aanpak bespaart Diagnostiek voor U de komende vijf jaar 20 procent op het gebruik van gas en elektra. Dit is goed voor een CO2-reductie van 15% ten opzichte van 2020 zonder een voorinvestering. De kosten voor de verduurzaming worden namelijk betaald uit de gerealiseerde besparingen.

‘‘We draaien niet meer enkel aan een knop’’

Tom van den Oord, teamleider Facilitair bij Diagnostiek voor U vertelt: ‘’We hadden de wens om zowel ons energieverbruik in brede zin aan te pakken als ook meteen te verduurzamen. Er was geen samenwerking in ons gebouwbeheersysteem. We wijzigden alleen instellingen op basis van de behoefte op dat moment. Een mooi moment dus om met Equans te kijken hoe we het energieverbruik beter inzichtelijk kunnen maken en de klimaatinstallatie optimaler kunnen gebruiken. Dit is gelukt! En tegelijkertijd bepalen we ons beleid rondom duurzaamheid.’’ De installatie wordt nu goed bijgehouden en waar nodig bijgesteld. Zo wordt ook gekeken naar de impact op lange termijn. ‘’We draaien niet meer enkel aan een knop’’, zegt Tom van Oord.

Momenteel krijg het duurzaamheidsbeleid meer vorm. In 2023 worden de volgende stappen zichtbaar.