Binnen één week terecht voor oogonderzoek

Binnen één week terecht voor oogonderzoek

Om lange wachttijden bij de oogarts op te lossen, is Diagnostiek voor U in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis op 25 maart in Eindhoven gestart met optometrisch onderzoek voor laagcomplexe oogklachten. De patiënt in de regio Zuidoost-Brabant kan nu binnen één week terecht bij Diagnostiek voor U op de Boschdijk in Eindhoven. Zo houden professionals niet-complexe zorg uit het Catharina Ziekenhuis en neemt daar de druk op specialistische zorg af. Hiermee leveren beide zorginstellingen een bijdrage aan de juiste zorg op de juiste plek.

Direct op het juiste spreekuur

De samenwerking tussen beide organisaties wordt versterkt met de detachering van optometristen uit het Catharina Ziekenhuis bij Diagnostiek voor U. Indien nodig is er direct contact met het ziekenhuis. Huisarts en patiënt weten snel waar ze aan toe zijn en of behandeling in het ziekenhuis nodig is. Hierdoor worden in het Catharina Ziekenhuis ook de wachttijden voor oogbehandelingen bij de oogarts korter.

Om patiënten die bij Diagnostiek voor U al gescreend zijn een ‘snellere’ toegang te kunnen bieden, reserveren we hiervoor plekken op onze spreekuren in het ziekenhuis. Aangezien deze patiënten digitaal de afspraak kunnen inplannen, regelen we het zo dat ze direct op het juiste spreekuur gepland worden. Voor de huisartsen betekent dit dat zij naast de ‘standaard’ ZorgDomeinproducten, de keuze kunnen maken voor producten: ‘na screening DVU’ (zie afbeelding). De patiënten die reeds gescreend zijn bij Diagnostiek voor U komen dan direct op het carrouselspreekuur met een oogarts en niet op een zelfstandig spreekuur van de optometrist, deze hebben ze immers al gezien.

Hoge patiënttevredenheid

Inmiddels zijn in de eerste twee maanden ruim 130 patiënten bij Diagnostiek voor U geweest voor optometrisch onderzoek. De tevredenheid is hoog blijkt uit de dagelijkse metingen. De deskundigheid en vriendelijkheid worden respectievelijk met een 8,9 en 8,8 als rapportcijfer beoordeeld.

"De optometrist was vriendelijk en vertelde wat ze ging doen. Zij informeerde mij stapsgewijs over het verloop en de uitkomst van het onderzoek en de vervolgstappen die gezet konden worden. Dat voelde goed voor mij."

75 procent terug naar de huisarts

Uit onderzoek blijkt dat ca. 75% van de patiënten na optometrisch onderzoek terugverwezen wordt naar de huisarts. Er is dan geen behandeling bij de oogarts nodig. De huisarts wordt ondersteund met de diagnostiek van oogheelkundige aandoeningen die hij/zij vervolgens zelf kan behandelen. Bij doorverwijzing naar het ziekenhuis is er een gerichtere diagnose voor de behandelaar en hoeven alleen nog aanvullende onderzoeken te worden uitgevoerd. Voorbeelden van relatief vaak voorkomende, laagcomplexe en niet-acute oogheelkundige problematiek zijn bijvoorbeeld langer bestaande rode, droge of of geïrriteerde ogen, wazig zien of andere visusklachten of verdenking op glaucoom.

Met deze nieuwe aanpak waarborgen het Catharina Ziekenhuis en Diagnostiek voor U als gezamenlijke regievoerders de continuïteit van oogzorg in de regio. Zij volgen het principe van zorg buiten het ziekenhuis waar het kan (laag-complex en niet-urgent) en daarbinnen waar het moet (complex, specialistisch en/of urgent). Deze aanpak helpt ook bij het beheersen van de zorgkosten door waar het kan te behandelen in de eerste lijn en waar het moet gericht te verwijzen naar de specialist.

Vraag naar oogzorg neemt toe

Het aantal mensen met staar, glaucoom, maculadegeneratie en retinopathie stijgt naar boven de miljoen in 2030 in Nederland. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. De toenemende vraag zorgt ervoor dat de toegankelijkheid van de oogzorg onder druk staat: er zijn momenteel lange wachttijden voor de oogarts.

Bij landelijke invoering van deze aanpak en positionering van de optometrist gaan er ongeveer 130.000 mensen niet meer ‘onnodig’ naar de oogarts en neemt de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de oogzorg toe. Bijkomend voordeel is dat de kosten van deze zorg dalen: zowel voor de zorgbranche als voor de patiënt zelf.