Belangrijke verbeteringen in rapportages functieonderzoek

Belangrijke verbeteringen in rapportages functieonderzoek

Afgelopen maand is vanuit de Participatieraad, bestaande uit diverse huisartsen, het verzoek gekomen om de rapportages van onderzoeken te verbeteren. Met als doel het optimaliseren van de duidelijkheid, uniformiteit en de (snelle) leesbaarheid van het verslag. Samen met onze interne stafartsen hebben we inmiddels deze belangrijke verbetering gerealiseerd voor de terugrapportage van de inspannings-ECG (fietstest), de bloeddrukmeting 24 uur en 30 minuten, en de cardiale echo.

Wat is er veranderd?

De lay-out en volgorde van de bevindingen die in onze verslaglegging wordt terug gerapporteerd is veranderd. Vanaf nu staat de (diagnostische) conclusie van het onderzoek bovenaan, samen met een eventueel advies voor de aanvrager. De rest van het verslag volgt daaronder.

Waarom?

  • Hoofd- en bijzaken moeten vlot onderscheiden kunnen worden. Eventuele vervolgacties moeten in één oogopslag te vinden zijn. Vooral in huisartsenpraktijken komen veel lab-, radiologie- en functieonderzoekuitslagen binnen. Daarnaast ontvangen zij brieven van specialisten uit de ziekenhuizen. Dit alles moet efficiënt en effectief verwerkt worden in de digitale patiëntendossiers.
  • Het minimaliseren van het risico dat belangrijke relevante medische informatie “verborgen” blijft, in een onduidelijk verslag met veel details.
  • Het volgen van de ontwikkelingen wat betreft duidelijkere en meer uniforme rapportage van de specialist richting de huisarts.

De komende tijd wordt ook de lay-out van alle andere onderzoeken op bovenstaande manier aangepast.