Missie & visie, strategie en kernwaarden

Missie

Diagnostiek voor U is een van de leidende medisch diagnostische centra in Nederland. Met 2 hoofdvestigingen in Eindhoven, actief in Zuidoost-Brabant met ruim 30 locaties en meer dan 500 medewerkers. Onze missie is om onze klanten en cliënten te helpen door waarde toe te voegen aan de zorgketen met vernieuwende medische diagnostiek op een maatschappelijke verantwoorde manier.

Visie

Wij zijn dé systeempartner voor medische diagnostiek, gericht op het ontzorgen van de keten. Daarbij zijn wij onderscheidend in het ontwikkelen en implementeren van vernieuwende zorgprocessen.

Strategie

Om onze ambitie te verwezenlijken bieden wij een volledig portfolio aan diagnostiek in de regio Zuidoost-Brabant en zijn wij dé leidende regionale partner voor diagnostiek. Dat zijn wij voor patiënten en hun zorgverleners, dichtbij waar het kan, zoveel mogelijk digitaal toegankelijk en met duidelijke afspraken over uniforme en kwalitatief goede zorg. Gericht op het voorkomen van dubbele diagnostiek en het streven naar de juiste zorg op de juiste plek. Wij bieden de regionale zorgverlener één loket voor diagnostiek en helpen (inter)nationale organisaties met continuïteit en kwaliteit op het gebied van laboratoriumdiagnostiek.

Kernwaarden