Kwaliteit

Diagnostiek voor U is een diagnostisch centrum en daarmee specialist in diagnostiek. Samen met andere zorgverleners verrichten wij diagnostiek van bloedafname en onderzoek tot analyse, rapportage en advies. Onze interne processen zijn doelmatig en doeltreffend. Kwaliteit is vanzelfsprekend en daar zijn we transparant over. Onze organisatie beschikt over verschillende certificaten. Certificering is een onafhankelijke controle op de deugdelijkheid van de bedrijfsprocessen en het naleven van wet- en regelgeving, professionele normen en onderling gemaakte afspraken.

Diagnostiek voor U beschikt over de volgende certificaten en accreditaties:


NEN EN ISO 9001:2015 voor het kwaliteitsmanagementsysteem van de gehele organisatie.
Dit certificaat garandeert dat de organisatie erop gericht is de klanteneisen voorop te stellen en constant blijft werken aan verbetering van alle interne processen teneinde de klanttevredenheid te vergroten.

ISO 15189:2012 voor het laboratorium.
Deze accreditatie is specifiek voor medische laboratoria met veel oog voor de kwaliteit van het onderzoek, de veiligheid van patiënten en medewerkers en een aantoonbare continue verbetercultuur. Bekijk de volledige scope.

ISO/IEC 27001:2013 en NEN 7510-1:2017 voor de informatiebeveiliging binnen de gehele organisatie.
Deze certificaten handhaven de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie.

SAN

Daarnaast is onze organisatie lid van de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN). Doelstellingen van de SAN zijn onder andere het bevorderen van deskundigheid, kwaliteit, samenwerking en kennisoverdracht.

Specialisten

We werken met medisch- en laboratoriumspecialisten die volgens de richtlijnen van de betreffende beroepsgroep werken. Onze specialisten nemen (indien van toepassing) deel aan vakgroep visitaties. De kwaliteitsvisitatie van vakgroepen toetst de professionele kwaliteit en verantwoordelijkheid van vakgroepen en bestaat uit een intercollegiale toetsing op locatie. Deelname is verplicht voor de herregistratie van medisch en laboratoriumspecialisten.