Cliëntgegevens

Delen medische gegevens: alleen met uw toestemming!

De uitslag van uw onderzoek bij Diagnostiek voor U geven wij door aan de zorgverlener die het onderzoek heeft aangevraagd. Meestal is dit uw huisarts of verloskundige. Soms is het noodzakelijk dat ook andere zorgverleners uw gegevens kunnen inzien. Bijvoorbeeld als u onverwachts naar een andere arts of apotheek moet. Wij mogen deze gegevens alleen delen als u ons hiervoor toestemming geeft.

Waarom is het belangrijk dat wij uw gegevens mogen delen?

  • Alle zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, beschikken over dezelfde gegevens:
    - u hoeft dus niet steeds opnieuw uw verhaal te vertellen
    - onderzoeken hoeven niet onnodig dubbel uitgevoerd te worden.
  • Als u bijvoorbeeld op vakantie in Nederland uw medicijnen vergeet, kan de apotheker op uw vakantiebestemming u snel helpen.
  • In spoedgevallen kan de dienstdoende arts op de huisartsenpost of spoedeisende hulp uw gegevens raadplegen. Hij of zij kan u dan snel, goed en veilig behandelen.

Welke gegevens delen wij?

In onze cliëntadministratie staan uw persoonsgegevens en de uitslagen van onderzoeken die u bij ons heeft laten uitvoeren. Bijvoorbeeld de uitslag van bloedonderzoek of de resultaten van een hartfilmpje. Wij delen deze gegevens alleen als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven én alleen als dit nodig is voor uw behandeling.

Wie mag uw gegevens opvragen?

Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen uw gegevens opvragen. En alleen als dat direct nodig is voor uw behandeling. Het gaat dan om huisartsen, apothekers, medisch specialisten en hun eventuele vervangers. Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers mogen uw gegevens niet inzien.

Privacy

Uw privacy vinden wij erg belangrijk. Uw gegevens worden alleen uitgewisseld op basis van beveiligde technologieën, al dan niet in combinatie met beveiligde netwerken. Alleen zorgverleners die voldoen aan strenge beveiligingseisen mogen gebruikmaken van deze beveiligde netwerken.

Delen van gegevens voor betere dienstverlening

In samenwerking met een onderzoeksbureau vragen wij u na een bezoek aan ons naar uw ervaringen over onze dienstverlening. Dit onderzoek is niet anoniem. Daarom hebben wij ook hiervoor uw toestemming nodig.

Wel of geen toestemming

U kiest zelf of u ons wel of geen toestemming geeft om uw gegevens te delen. U mag ook toestemming geven tot een bepaalde einddatum. Op elk gewenst moment mag u uw keuze wijzigen.

U kunt uw keuze op drie manieren aan ons doorgeven:

  • Aan de balie. Onze medewerker vraagt u dan naar uw legitimatiebewijs en legt uw keuze direct vast in onze cliëntadministratie.
  • Via ons cliëntportaal MijnDiagnostiekvoorU.
  • Via het formulier 'Gegevens delen'. U vindt dit formulier onder aan deze pagina. U kunt dit formulier downloaden, invullen en inleveren bij de balie of meegeven aan één van onze medewerkers, bijvoorbeeld als u bloed heeft laten prikken. U mag het ook opsturen naar: Diagnostiek voor U, Antwoordnummer 10060, 5600 VG Eindhoven. Een postzegel plakken is niet nodig.

Toestemming geven voor kinderen of een wilsonbekwaam persoon

Heeft u een minderjarig kind? Of draagt u de zorg voor of bent u curator van een familielid of een bekende? Ook voor hen kunt u de keuze laten vastleggen.

Wilt u uw keuze wijzigen?

Dit kan veilig, makkelijk en snel via MijnDiagnostiekvoorU. Op onze locaties met balie kunt u uw keuze door onze baliemedewerker laten wijzigen. Deze past dit dan direct aan in onze cliëntadministratie.

Geen toestemming of geen keuze

Geeft u ons geen toestemming voor het delen van uw gegevens? Trekt u uw toestemming in? Of maakt u geen keuze? Houd er dan rekening mee dat andere zorgverleners uw gegevens niet (meer) mogen inzien.